, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Poland