Autor - szczegóły

Bobryk, Witold, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polska

  • Nr 3/4(19/20) (2019) - Artykuły
    Cerkiew greckokatolicka na Pomorzu Zachodnim ćwierć wieku po akcji „Wisła” w świetle sprawozdań Wydziałów do Spraw Wyznań
    Abstrakt  PDF