, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Filozofii, Poland