Autor - szczegóły

Gębołyś, Zdzisław, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Filozofii, Polska

  • Nr 1(21) (2020) - Recenzje
    Zbigniew Jacuński, Wojciech Świątkiewicz, Diecezja sosnowiecka w latach 1992–2017. Studium socjograficzne, Progres, Sosnowiec 2017, 251 ss.
    Abstrakt  PDF