Ziółek, Ewa M., Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland

  • Textus et Studia Nr 1(1) (2015) - Artykuły
    Kościół katolicki i religia w prasie Księstwa Warszawskiego 1807–1812 („Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” i „Gazeta Warszawska”)
    Abstrakt  PDF