Łatak CRL, Kazimierz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland