Żwanko, Lubow, Polskie Centrum Dialogu Europejskiego, Porozumienia, Informacji i Edukacji Collegium Polonicus przy Stowarzyszeniu Dom Polonii na Wschodzie w Charkowie, Ukraine