Trąba, Mariusz, Instytut Historii Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland