Trąba, Mariusz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego – Instytut Historii, Poland

  • Textus et Studia Nr 2(26) (2021) - Artykuły
    W jaki sposób i dlaczego ks. Karol Nawa nie trafił do Panteonu Górnośląskiego? Przewartościowania ocen postaci historycznej w badaniach historycznych ostatnich czasów na przykładzie życia i działalności ks. Karola Nawy (1915–2013)
    Abstrakt  PDF