Łobaza, Michał, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW Warszawa, Poland