- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

S

Sadownicza, Urszula, Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu
Sadownicza, Urszula, Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu
Satora, Magdalena, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

, Katedra Historii, Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie

S

Sinkevych, Nataliia, Ludwig-Maximilian University of Munich
Sitarz, Krystyna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Skorchenko, Irina, Muzeum-Rezerwat „Bitwa pod Stalingradem” w Wołgogradzie
Smołucha, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie
Sprutta, Justyna, Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stuła, Bartosz, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Szady, Joanna, Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Szczepańczyk, s. Wiktoria Renata CSCIJ
Szczepańczyk, Wiktoria Renata, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesus)
Szczepańczyk, Wiktoria Renata, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Szczepaniak, Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepaniak, Jan, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepaniak, Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepaniak, Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepaniak, Jan, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepaniak, Jan, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepaniak, ks. Jan
Szczepaniak, ks. Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Szczepańska, Jolanta, Archiwum Państwowe we Wrocławiu

1 - 23 z 23 elementów