Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 1, Nr 21 (2020) Prowincja Polska Towarzystwa Jezusowego (1918–1926) Abstrakt   PDF
Stanisław Augustynek
 
Tom 1, Nr 1 (2015) Prywatna korespondencja unickich hierarchów metropolii kijowskiej w XVIII wieku jako źródło badań dziejów Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Dorota Wereda
 
Tom 3, Nr 7 (2016) Przyczynek do dziejów bieckiego cechu tkackiego. Spór między Marcinem Foltynowicem a cechem płócienniczym Abstrakt   PDF
Magdalena Kotulska
 
Tom 2, Nr 6 (2016) Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego Abstrakt   PDF
Wojciech Kęder
 
Tom 34, Nr 19-20 (2019) Przygotowanie czasowej wystawy muzealnej dotyczącej tematyki wojskowej. Na podstawie wystawy czasowej „Wieliczka na drodze ku niepodległości”, prezentowanej w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na przełomie 2016 i 2017 r. Abstrakt   PDF
Paweł Krokosz
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku Abstrakt   PDF
Sławomir Kościelak
 
Tom 2, Nr 2 (2015) Rola Konferencji Biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich Abstrakt   PDF
Robert Kantor
 
Tom 4, Nr 24 (2020) Saints and heroes: Ukrainian hagiographical narratives of the first half of the 17th century between Rome, Constantinople and Moscow Abstrakt   PDF (English)
Nataliia Sinkevych
 
Tom 3, Nr 7 (2016) Spór o postawę religijną międzywojennej inteligencji na polskim Górnym Śląsku. Casus Tadeusza Starka Abstrakt   PDF
Lech Krzyżanowski
 
Tom 4, Nr 24 (2020) Stan osobowy Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego (1926–1939) Abstrakt   PDF
Stanisław Augustynek
 
Tom 4, Nr 4 (2015) Staropolskie piśmiennictwo sanktuaryjne jako źródło do badań nad kultem maryjnym na ziemiach Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Joanna Nastalska-Wiśnicka
 
Tom 4, Nr 12 (2017) Statuty i regulaminy wielickich organizacji sportowych przed 1939 rokiem Abstrakt   PDF
Paweł Krokosz
 
Tom 4, Nr 12 (2017) Szkolnictwo elementarne w dekanacie siewierskim w latach 20. XIX wieku Abstrakt   PDF
Anna Glimos-Nadgórska, Mariusz Trąba
 
Tom 3, Nr 11 (2017) Szpitale diecezji kamienieckiej około 1830 roku Abstrakt   PDF
Jan Szczepaniak
 
Tom 4, Nr 4 (2015) The Culture of Quoting in Simeon Polotsky’s Epistles: Biblical Texts and Liturgical Books Abstrakt   PDF (English)
Anastasija Prieobrażenska
 
Tom 2, Nr 10 (2017) Wokół duszpasterstwa polskojęzycznego na Śląsku Opolskim (1922–1939). Rozeznanie sytuacji prymasa Polski, Konsulatu RP w Opolu i korespondentów polskiej prasy Abstrakt   PDF
Wanda Musialik
 
Tom 1, Nr 5 (2016) Wspomnienia z Kołymy Kazimierza Żurawieckiego Abstrakt   PDF
Jakub Ryba
 
Tom 12, Nr 17-18 (2019) Wyprawy Mścisława Mścisławowicza przeciw Węgrom i Polakom – wykorzystanie wsparcia oddziałów połowieckich w konfliktach zbrojnych Abstrakt   PDF
Michał Michalski
 
Tom 1, Nr 21 (2020) Z pałacu do klasztoru. Panowanie Zofii Aleksiejewnej – niekoronowanej carowej Rosji Abstrakt   PDF
Monika Graczyk
 
Tom 2, Nr 10 (2017) Zamach na sędziego Giovanniego Falcone Abstrakt   PDF
Izabela Waszkiewicz
 
Tom 4, Nr 8 (2016) Zapamiętana historia islamskiej rewolucji. The Hard Awakening: historia książki, polityka i autobiografia Abstrakt   PDF
Marcin Rzepka
 
Tom 3, Nr 23 (2020) Zarząd Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego (1926–1939) Abstrakt   PDF
Stanisław Augustynek
 
Tom 1, Nr 21 (2020) Zbigniew Jacuński, Wojciech Świątkiewicz, Diecezja sosnowiecka w latach 1992–2017. Studium socjograficzne, Progres, Sosnowiec 2017, 251 ss. Abstrakt   PDF
Zdzisław Gębołyś
 
Tom 1, Nr 9 (2017) Znaczenie pruskiego Regulamentu dla niższych szkół katolickich z 1801 r. w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa elementarnego na ziemiach Zagłębia Dąbrowskiego Abstrakt   PDF
Anna Glimos-Nadgórska
 
Tom 3, Nr 3 (2015) Źródła do historii bibliotek klasztornych eparchii lwowskiej XVII–XVIII wieku. Inwentarze monasteru bazyliańskiego w Krechowie Abstrakt   PDF
Iwan Almes
 
76 - 100 z 115 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>