Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(21) (2020) Prowincja Polska Towarzystwa Jezusowego (1918–1926) Abstrakt   PDF
Stanisław Augustynek
 
Nr 1(1) (2015) Prywatna korespondencja unickich hierarchów metropolii kijowskiej w XVIII wieku jako źródło badań dziejów Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Dorota Wereda
 
Nr 3(7) (2016) Przyczynek do dziejów bieckiego cechu tkackiego. Spór między Marcinem Foltynowicem a cechem płócienniczym Abstrakt   PDF
Magdalena Kotulska
 
Nr 2(6) (2016) Przydatność akt nuncjatury papieskiej jako źródła historycznego Abstrakt   PDF
Wojciech Kęder
 
Nr 3/4(19/20) (2019) Przygotowanie czasowej wystawy muzealnej dotyczącej tematyki wojskowej. Na podstawie wystawy czasowej „Wieliczka na drodze ku niepodległości”, prezentowanej w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na przełomie 2016 i 2017 r. Abstrakt   PDF
Paweł Krokosz
 
Nr 4(4) (2015) Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydatności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami międzywyznaniowymi w dużym protestanckim ośrodku Abstrakt   PDF
Sławomir Kościelak
 
Nr 2(2) (2015) Rola Konferencji Biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich Abstrakt   PDF
Robert Kantor
 
Nr 2(26) (2021) s. Renata Wiktoria Szczepańczyk CSCIJ, Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w latach 1921–1990 (Lublin 2021, ss. 880). Recenzja Abstrakt   PDF
Lech Krzyżanowski
 
Nr 4(24) (2020) Saints and heroes: Ukrainian hagiographical narratives of the first half of the 17th century between Rome, Constantinople and Moscow Abstrakt   PDF (English)
Nataliia Sinkevych
 
Nr 3(7) (2016) Spór o postawę religijną międzywojennej inteligencji na polskim Górnym Śląsku. Casus Tadeusza Starka Abstrakt   PDF
Lech Krzyżanowski
 
Nr 1(25) (2021) Społeczeństwo ukraińskie i I sekretarz KC Komunistycznej Partii Ukrainy Petro Szełest w czasie kryzysu sowiecko- -czechosłowackiego w 1968 r. Abstrakt   PDF
Jan Jarosz
 
Nr 1(25) (2021) Średniowieczne pieczęcie wystawców kościelnych w zasobie archiwum klasztoru Bożego Ciała w Krakowie. Przyczynek do polskich badań sfragistycznych Abstrakt   PDF
Kazimierz Łatak
 
Nr 4(24) (2020) Stan osobowy Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego (1926–1939) Abstrakt   PDF
Stanisław Augustynek
 
Nr 4(4) (2015) Staropolskie piśmiennictwo sanktuaryjne jako źródło do badań nad kultem maryjnym na ziemiach Rzeczypospolitej Abstrakt   PDF
Joanna Nastalska-Wiśnicka
 
Nr 4(12) (2017) Statuty i regulaminy wielickich organizacji sportowych przed 1939 rokiem Abstrakt   PDF
Paweł Krokosz
 
Nr 4(12) (2017) Szkolnictwo elementarne w dekanacie siewierskim w latach 20. XIX wieku Abstrakt   PDF
Anna Glimos-Nadgórska, Mariusz Trąba
 
Nr 3(11) (2017) Szpitale diecezji kamienieckiej około 1830 roku Abstrakt   PDF
Jan Szczepaniak
 
Nr 4(4) (2015) The Culture of Quoting in Simeon Polotsky’s Epistles: Biblical Texts and Liturgical Books Abstrakt   PDF (English)
Anastasija Prieobrażenska
 
Nr 3(27) (2021) Txabi Etxebarrieta i pierwsze zabójstwo ETA we współczesnej prasie internetowej i drukowanej Abstrakt   PDF
Bartosz Stuła
 
Nr 1(25) (2021) Un gesuita tedesco contro la tortura agli inizi del Seicento Friedrich Spee von Langenfeld Abstrakt   PDF (Italiano)
Alberto Monticone
 
Nr 2(26) (2021) W jaki sposób i dlaczego ks. Karol Nawa nie trafił do Panteonu Górnośląskiego? Przewartościowania ocen postaci historycznej w badaniach historycznych ostatnich czasów na przykładzie życia i działalności ks. Karola Nawy (1915–2013) Abstrakt   PDF
Mariusz Trąba
 
Nr 2(10) (2017) Wokół duszpasterstwa polskojęzycznego na Śląsku Opolskim (1922–1939). Rozeznanie sytuacji prymasa Polski, Konsulatu RP w Opolu i korespondentów polskiej prasy Abstrakt   PDF
Wanda Musialik
 
Nr 1(5) (2016) Wspomnienia z Kołymy Kazimierza Żurawieckiego Abstrakt   PDF
Jakub Ryba
 
Nr 1/2(17/18) (2019) Wyprawy Mścisława Mścisławowicza przeciw Węgrom i Polakom – wykorzystanie wsparcia oddziałów połowieckich w konfliktach zbrojnych Abstrakt   PDF
Michał Michalski
 
Nr 1(21) (2020) Z pałacu do klasztoru. Panowanie Zofii Aleksiejewnej – niekoronowanej carowej Rosji Abstrakt   PDF
Monika Graczyk
 
76 - 100 z 125 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>