Journal Sponsorship

Publisher

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie • The Pontifical University of John Paul II in Krakow

The Person and the Challenges (biyearly) – Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie

Wydawnictwo Naukowe • Press
30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
+48 12 422 60 40
wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie