Kontakt

Adres

Theological Research. The Journal of Systematic Theology

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
baron@poczta.onet.eu

Osoba do kontaktu

ks. dr hab. Robert Woźniak
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Email: robert.wozniak@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl