Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Dr hab. Robert Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Współredaktorzy

Prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Prof. dr hab. Jan Orzeszyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Dr hab. Krzysztof Gryz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarz redakcji

Dr hab. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland