Kontakt

Theological Research. The Journal of Systematic Theology

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
baron@poczta.onet.eu

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Robert Woźniak

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe