Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Dr hab. Robert Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska

Współredaktorzy

  1. Prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska
  2. Prof. dr hab. Jan Orzeszyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska
  3. Dr hab. Krzysztof Gryz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska
  4. Prof. dr hab. Jan Daniel Szczurek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Dr hab. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska