Rola biskupa w Kościele: pasterz czy tylko zarządca? Punkty sporne i perspektywy zmian

Damian Wąsek, Paweł Głowacz

Abstrakt


The article is an attempt to answer the question: Where is the pastoral dimension of religious service of bishops dominated by their managerial tasks and how may this be changed? Four of these modifications have been highlighted. Firstly, it is necessary to get away from the practice of the bishop’s nomination, where is a place just for managers. I particularly have in mind the Roman Curia and Apostolic Nunciature. Secondly, we need to intensify a process of decentralization of competences in ecclesiastical structures – transferring a maximal number of rights from Rome to local churches. Thirdly, the pastoral function of bishops will be emphasized if there were not any auxiliary bishops but only one pastor in a diocese. Fourthly, it is necessary to improve the process of communication between bishops and lay people in the cases of canonical visitations and pastoral letters.


Słowa kluczowe


Papal primacy; bishop; reform of the church; decentralization; theological hermeneutic

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appleby R. S., Ending as It Began? The American Century and the Americanist Dream, w: The Exercise of the Primacy. Continuing the Dialogue, eds. P. Zagano, T. W. Tilley, New York 1998, s. 29–45.

Franciszek, Amoris laetitia, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa­‑francesco_esortazione­‑ap_20160319_amoris­‑laetitia.html (30.10.2017).

Franciszek, Evangelii gaudium, https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa­‑francesco_esortazione­‑ap_20131124_evangelii­‑gaudium.html (30.10.2017).

Franciszek, Magnum principium, http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/09/09/170909a.html (30.10.2017).

Franciszek, Przemówienie do uczestników dorocznego spotkania dla wyświęconych w ostatnich miesiącach biskupów, http://episkopat.pl/papiez­‑do­‑nowych­‑biskupow­‑duszpasterskie­‑rozeznanie/ (15.10.2017).

Franciszek, Wolton D., Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2018.

Jan Paweł II, Ut Unum Sint, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/ut_unum_2.html#m3 (30.10.2017).

Kard. Sarah: tłumaczenia ksiąg liturgicznych nadal muszą być zatwierdzone przez Rzym, https://www.deon.pl/religia/kosciol­‑i­‑swiat/z­‑zycia­‑kosciola/art,31997,kard­‑sarah­‑tlumaczenia­‑ksiag­‑liturgicznych­‑nadal­‑musza­‑byc­‑zatwierdzone­‑przez­‑rzym.html?utm_source=deon&utm_medium=link_artykul (30.10.2017).

Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.

Lewandowicz J., Wybory biskupów w świetle korespondencji Grzegorza Wielkiego, „Vox Patrum” 30 (2010) t. 55, s. 395–409.

Papież poprawia kard. Saraha. Zmiany liturgiczne są głębsze niż wskazywał hierarcha, https://www.deon.pl/religia/serwis­‑papieski/aktualnosci­‑papieskie/art,6301,papiez­‑poprawia­‑kard­‑saraha­‑zmiany­‑liturgiczne­‑sa­‑glebsze­‑niz­‑wskazywal­‑hierarcha.html (30.10.2017).

Quinn J. R. , The Reform of the Papacy. The Costly Call to Christian Unity, New York 1999.

Sesboüé B., Władza w Kościele. Autorytet, prawda i wolność, tłum. P. Rak, Kraków 2003.

Sobór Chalcedoński, Kanon VI, w: Dokumenty soborów powszechnych. Tom I: 325–787, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 231.

Sobór Nicejski I, Kanon VIII, w: Dokumenty soborów powszechnych. Tom I: 325–787, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 34n.

Wąsek D. Nowa wizja zarządzania Kościołem, Kraków 2014.
Copyright (c) 2020 Damian Wąsek, Paweł Głowacz