Kontekst historyczno­‑kulturowy orzeczeń Soboru Efeskiego (431)

Tobiasz Tomasz Szczepaniak

Abstrakt


The article gives thorough environmental and historical background which are necessary for the understanding of the role of place, time and people taking part in the sessions of the Council of Ephesus. First, the environment of Ephesus was brought closer. A brief history of the city, geographical location, and political significance were described, along with temples and the cult of Artemis, for which Ephesus was famous. It is stated that this place and worship were a source of inspiration for the practices of ancient Christianity. The last part discusses the apostolic period and the Fathers of the Church in Ephesus.


Słowa kluczowe


Ephesus; Mary; Artemis; Theotokos; virginity

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artemida, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973.

Dokumenty soborów powszechnych. Tom I: 325–787, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002.

Dupuis J., Wprowadzenie do chrystologii, Kraków 1999.

Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, oprac. ks. E. Dąb­rowski, Poznań 1961.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988.

Euripides, Hippolytus, http://classics.mit.edu/Euripides/hippolytus.html.

Fiedorowicz M., Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą, Kraków 2007.

Foss C., Ephesus aftrer Antiquity: A late antique, Byzantine and Turkish city, Cambridge 1979.

Głowa S., Bieda I., Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 1989.

Hamman A., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1997.

Homer, Iliada, przekł. F. K. Dmochowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Janicki J. J., Wpływ kultury rzymskiej na liturgię chrześcijańską, w: U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, red. J. C. Kałużny, Kraków 2002.

Jastrzębowska E., Topografia wybranych miast azjatyckich, w: Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz­‑Wronikowska, Lublin 1998.

Komaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1955.

Munier C., L’Église dans l’Empire Romain ( IIe – IIIe siècles). Église et Cité, Paris 1979.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007.

Poniży B., Paweł – Apostoł Azji Mniejszej i Europy, w: Księga Dziejów Apostolskich, red. J. K. Pytel, Szczecin 1999.

Rahner K., Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987.

Rahner K., Teologia dell’incarnazione, w: K. Rahner, Saggi di cristologia e di mariologia, Roma 1967.

Rops D., Kościół pierwszych wieków, Warszawa 1997.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.

Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Katowice 1997.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1981.

Simonetti M., Cristianesimo antico e kultura greca, Roma 1983.

Studer B., Instituta Veterum, w: Historia teologii. Epoka patrystyczna, red. A. di Berardino, B. Studer, Kraków 2003.
Copyright (c) 2020 Tobiasz Tomasz Szczepaniak