The Family Communio Personarum and Upbringing

Józef Stala, Jadranka Garmaz

Abstract


Not only are marriage and the family, natural and religious institutions but, above all, they are communities of persons fulfilling their personal calling. However, communio personarum does not only result from the natural relations, but is a consequence of faith, which unites family with Jesus Christ. This article will present the pedagogical consequences of acknowledging the family as communio personarum, including the fact that every family is a privileged place of upbringing and parents, who bestowed the gift of life upon their child, have been gifted with a wealth of upbringing skills. The marital relation, as a “me” and “you” relation, constitutes the foundation for other family relations, as well as the everyday educational support for the child. Parents, however, accompany their children in forming their mature personality and religiousness.


Full Text:

PDF

References


Bajda J., Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomianki 2010.

Cudak H., Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, Piotrków Trybunalski 2001.

Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, eds. J. Stala, E. Osewska, Kielce 2005.

Focus on Family and Education, ed. E. Osewska, Split 2016.

Garmaz J. – Volenik J., Pastoralni i odgojno–katehetski naglasci sedmog i osmog poglavlja posinodalne pobudnice Amoris laetitia, „Obnovljeni vot”: časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol. 72. ( 2017), 1, pp. 93-108.

Garmaz J. – Gašpar A., Education for Mercy – Comparative Analysis of the Pontifical Discourses (Mercy is lifestyle, an essential and continuous characteristic of the Christian vocation), in: J. Garmaz – A. Čondić (eds.), Challenges to Religious Education in Contemporary Society, Vol 2 No 2 (2017): International scientific conference proceedings, pp. 56-72.

Garmaz J. – Čondić A. (eds.), Challenges to Religious Education in Contemporary Society, International scientific conference proceedings, Split 2017.

Gašpar A. – Garmaz J., The Corpus-based Study on the Impact of Religious Education on the Humanization of Man and Development of Religious Competence, „Bogoslovni vestnik” 76 (2016) 2, pp. 417-431.

Gašpar A. – Garmaz J., Interrelatedness of Religious Education and Family AnalysedThrough Key Terminology Extracted from Theological Texts, in: E. Osewska (ed.), Focus on Family and Education, Crkva u svijetu, Split 2016, pp. 151-165.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.

Jak być szczęśliwym w małżeństwie, ed. I. Kraińska-Rogala, Kraków 1997.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986.

Kalus A., Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna, Opole 2009.

Kawula S., Kształty rodziny współczesnej, Toruń 2005.

Mroczkowski I., Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012.

Nauki o rodzinie w służbie rodziny, ed. J. Stala, Kraków 2014.

Osewska E., Stala J., W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003.

Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, Łomianki 1996.

Potocki A., Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne, Warszawa 2007

Przybyłowski J.K., Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne, Warszawa 2010.

Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, eds. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010.

Rodzina – bezcenny dar i zadanie, eds. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006.

Rodzina i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy, ed. E. Osewska, Tarnów 2016.

Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, eds. D. Opozda, M. Loyola-Opiela, D. Bis, E. Świdrak, Lublin 2015.

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, ed. J. Żukowicz, Kraków 1990.

Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka, eds. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011.

Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, eds. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2006.

Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, ed. P.S. Mazur, Kraków 2012.

Stala J., Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie, “The Person and the Challenges” 2 (2012) nr 2, p. 41-59.

Stala J., Die Person und die Herausforderungen der Gegenwart im Licht der Nachfolge und der Lehre des Heiligen Vaters Johannes Pauls II. „The Person and the Challenges“ – ein internationales wissenschaftliches Periodikum, „The Person and the Challenges” 1 (2011) nr 1, p. 13-23.

Stala J., Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II., “The Person and the Challenges” 2 (2012) nr 1, p. 61-75.

Stala J., Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008.

Stala J., Punina postojanja osobe – civilizacija ljubavi u kontekstu postmoderne, „Crkva u svijetu” (2015) nr 3, p. 469-477.

Strengthening Families, ed. J. Stala, J. Garmaz, Kraków 2016.

Styczeń T., Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993.

Teologia małżeństwa i rodziny, ed. K. Majdański, t. 1, Warszawa 1980.

Teologia małżeństwa i rodziny, ed. K. Majdański, t. 2, Warszawa 1990.

The Contemporary Family: Local and European Perspectives, eds. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2015.

W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, eds. M. Ryś, M. Jankowska, Warszawa 2007.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 2000.

Wojtyła K., Rodzicielstwo a communio personarum, „Ateneum kapłańskie” 67 (1975) nr 1, p. 17-31.

Wojtyła K., Rodzina jako communio personarum, „Ateneum kapłańskie” 66 (1974) nr 83, p. 347-361.

Wojtyła K., Rozważania pastoralne o rodzinie, „Roczniki Nauk Społecznych” (1975), t. 3, p. 59-76.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972.

Wojtyła K., Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) nr 1-3, p. 5-12.

Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, ed. E. Osewska, Warszawa 2011.

Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, t. III, ed. K. Chałas, Lublin-Kielce 2006.

Wychowanie w rodzinie. Od bezradności ku możliwościom, eds. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, Opole 2016.

Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, eds. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2007.

Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie. Perspektywa społeczno – moralna, eds. K. Glombik, P. Morciniec, Opole 2005.

Z badań nad rodziną, ed. T. Kukołowicz, Lublin 1984.

Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania, ed. T. Sołtysiak, Bydgoszcz 2005.
Copyright (c) 2018 Józef Stala, Jadranka Garmaz