Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

Współredaktorzy

prof. dr hab. Janusz Stanisław Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

dr hab. Elżbieta Osewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Poland

dr hab. Alina Rynio, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Poland

dr Andrzej Sułek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

dr hab. Józef Kloch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Poland

Sekretarz

dr hab. Robert Kantor, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

Rada naukowa

dr John Berry, Uniwersytet Maltański, Malta

prof. dr hab. Tadeusz Brzegowy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

prof. dr Alejandro W. Bunge, Papieski Katolicki Uniwersytet Argentyński, Argentina

prof. dr hab. Kazimierz Dola, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Poland

prof. dr hab. Alojzy Drożdż, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

prof. dr Roberto Jaramillo Escutia, Papieski Uniwersytet Meksykański, Mexico

prof. dr Franz Feiner, Katolicki Uniwersytecki College Doskonalenia Nauczycieli w Grazu, Austria

dr Adrian-Mario Gellel, Uniwersytet Maltański, Malta

prof. dr Stanko Gerjolj, Uniwersytet Lublański, Slovenia

prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

prof. dr hab. Michał Heller, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

dr hab. Andrzej Kiciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland

dr Patricia Kieran, College Maryi Niepokalanej w Limerick, Ireland

prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

prof. dr hab. Janusz Stanisław Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

prof. dr Herman Lombaerts, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgium

prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

prof. dr hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

dr hab. Elżbieta Osewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Poland

prof. dr Hermann Rodriguez Osorio, Javeriana Uniwersytet Bogoty, Colombia

prof. dr Flavio Pajer, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Italy

prof. dr Graham Rossiter, Australijski Uniwersytet Katolicki, Australia

prof. dr Augusto Sarmiento, Uniwersytet Nawarry, Spain

dr Hector Scerri, Uniwersytet Maltański, Malta

prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, Poland

prof. dr Peter Stilwell, Katolicki Uniwersytet Portugalii, Portugal

dr hab. Ireneusz Stolarczyk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

prof. dr Eloy Tejero, Uniwersytet Nawarry, Spain

prof. dr hab. Władysław Zuziak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska, Poland