A Civilization of Love according to John Paul II

Elżbieta Osewska, Barbara Simonič

Abstract


During his pontificate, Pope John Paul II strongly supported the idea of “civilization of love”. To the Polish Pope, the existence of ‘the civilization of love’ was the foundation of a humane world in the context of a civilization depreciating the value of the human being. This article addresses the concept of “the civilization of love”, with a special focus drawn to the aims, principles and fundamental assumptions of “the civilization of love.”


Keywords


Pope John Paul II, “civilization of love”; life; solidarity; peace

Full Text:

PDF

References


Czajkowski J., Człowiek w nauce Jana Pawła II, Rzym 1983.

Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, ed. J. Stala, Kraków 2014.

Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, ed. J. Stala, N. Bravena, Kraków 2013.

Dziekoński S., Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole w nauce Jana Pawła II, in: Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, ed. J. W. Czartoszewski, Warszawa 2006, pp. 176-177.

Education and Creativity, ed. E. Osewska, Warszawa 2014.

Focus on Family and Education, ed. E. Osewska, Split 2016.

Grygiel S., Miłość, in: Katolicyzm A-Z, Poznań 1989, pp. 266-267.

Höffner J., Chrześcijańska nauka społeczna, (trans.) S. Pyszka, Lublin 1998.

Jan Paweł II, Ewangelia życia, in: Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, vol. 6, eds. S. Dziwisz, H. Nowacki, P. Ptasznik, Vatican 1998.

Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości. Orędzie do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, 2 X 1979 in: Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1978-79, vol. 2, Warszawa 1982.

Jan Paweł II, Pokój jest naszym posłannictwem, in: Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, vol. 6, eds. S. Dziwisz, H. Nowacki, P. Ptasznik, Vatican 1998, p. 103.

Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Częstochowa, 18 VI 1983, „Znak” (1983) no. 11-12.

Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) (Fragments, no. 11-14), Paryż, 2 June 1980, in: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), ed. S. Urbański, Warszawa 2000.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania ekumenicznego, Warszawa, 17 VI 1983, „Znak” (1983) no. 11-12, pp. 1692-1693.

Jan Paweł II, Zawsze aktualne zadanie: wychować do pokoju, Orędzie Światowy Dzień Pokoju 2004, ”L’Osservatore Romano” 25 (2004).

Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, ed. J. Stala, Kielce 2003.

Kiciński A., Formacja społeczna młodych Polaków w nauczaniu Jana Pawła II, in: Katecheza w ujęciu Jana Pawła II, ed. J. Zimny, Sandomierz 2004.

Klein T., Jana Pawła II odczytanie biblijnego przesłania o Bożym miłosierdziu, Pelplin 2008.

Kołodziejczyk K., Etyka społeczna Karola Wojtyły, Toruń 2000.

Kowalczyk S., Filozofie odrzucające miłość i miłosierdzie, in: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, ed. S. Nagy, Lublin 1983.

Lombaerts H., Osewska E., Family and Family Catechesis. A Matter of Diversification, “Acta Paedagogica Vilenensia” (2008), vol. 20, pp. 225-243.

Majdański K., Cywilizacja życia, „Ethos” 2 (1989), pp. 25-37.

Majka J., Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej, Rome-Warszawa 1990.

Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, eds. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010.

Skrzypek M., Filozofia i teologia pokoju Jana Pawła II, „Studia Filozoficzne” 17 (1983).

Stala J., Die Erziehungsmission der Familie: Aktuelle Herausforderungen und neue Konzeptionen, „The Person and the Challenges“ 7 (2017) no. 1, pp. 133–147.

Stala J., Formation of Adult Lay Catholics for Commitment in the World, „The Person and the Challenges“ 7 (2017) no. 2, pp. 93-106.

Stala J., Valores como fatores determinantes. Implicações pedagógico-catequéticas para o ensino religioso, “Theologica” (2016), fasc. 1, pp. 151-159.

Strong Families – Strong Societies, ed. E. Osewska, Kraków 2019.

The Contemporary Family: Local and European Perspectives, eds. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2015.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 2000.

Wojtyła K., Personalizm tomistyczny, „Znak” (1961) no. 5.

Wojtyła K., Wspólnota ludzka w oczach Soboru, „Zeszyty Naukowe KUL” 22 (1979) no. 1-3.

Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red. J. Stala, Tarnów 2012.
Copyright (c) 2019 Elżbieta Osewska, Barbara Simonič