The Lay Person and his Christian Vocation in the Teaching of Pope John Paul II

Józef Stala, Jenez Vodičar

Abstract


Pope John Paul II in his oral and written teaching emphasised that Jesus Christ is the Redeemer of every human being and the same time underlined the value and dignity of every person, as well as his/her calling. In the 21st century, it is still worth recollecting the depth of teaching of John Paul II, especially the truth about the human being and his/her vocation through the mystery of the Redeemer. Therefore, this article will present some points from the documents written by Pope John Paul II, which refer to the Christian vocation of a lay man.


Keywords


Pope John Paul I; Christian vocation; value and dignity of a human being

Full Text:

PDF

References


Education and Creativity, ed. E. Osewska, Warszawa 2014.

Focus on Family and Education, red. E. Osewska, Split 2016.

Jan Paweł II, Afryka ma coś własnego do ofiarowania światu. Przemówienie do prezydenta Republiki Ghany, Akra, 8 V 1980, in: Nauczanie papieskie. Rok 1980, vol. III/I, pp. 534-537.

Jan Paweł II, Bądźcie świadkami prawdy i miłości, Przemówienie do społeczności uniwersyteckiej, Leuven 20 V 1985, in: Wiara i kultura, Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, pp. 286-294.

Jan Paweł II, Bogactwa człowieka. Przemówienie do uczestników mityngu przyjaźni między narodami, 29 VIII 1982, in: Nauczanie papieskie, Rok 1982, pp. 318-319.

Jan Paweł II, Dar powierzony dobre woli ludzi. Homilia na XV Światowy Dzień Pokoju, 1 I 1982, in: Nauczanie papieskie. Rok 1982, vol. V/I, Poznań 1993, pp. 1-4.

Jan Paweł II, Dokonać syntezy wiary i kultury. Przemówienie do przedstawicieli katolickiego świata uniwersyteckiego, Meksyk, Guadalupe 31 I 1979, in: Wiara i kultura, Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986.

Jan Paweł II, Historia zbawienia rozpoczyna się od każdego człowieka. Homilia, Le Bourget 1 VI 1980, in: Nauczanie papieskie. Rok 1980, vol. III/I, Poznań-Warszawa 1985.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. odprawianej na lotnisku Areoklubu, Włocławek 7 VI 1991, in: Jan Paweł II, Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce, 1-9 VI 1991, Rzym 1991.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Watykan 1989.

Jaworski M., Wyzwolenie człowieka w chrześcijaństwie, in: Problem wyzwolenia człowieka, (eds.) T. Styczeń, M. Radwan, Rzym 1987, pp. 242-243.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002.

Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, vol. 2, Katowice 1995.

Nagórny J., Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”, in: Jan Paweł II. Veritatis splendor. Tekst i komentarze, (ed.) A. Szostek, Lublin 1995, pp. 278-279.

Nowosad S., Orędzie moralne Jana Pawła II jako pamięć i tożsamość Kościoła, in: Kościół w czasach Jana Pawła II, (eds.) M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005.

Przybyłowski J., Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, Lublin 2001.

Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, eds. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010.

Skrzeszewski Cz., Chrześcijanin Świecki w życiu społecznym i gospodarczym, „Communio” l (1981) 6, pp. 44-55.

Stala J., Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie, „The Person and the Challenges” 2 (2012) nr 2, pp. 41-59.

Stala J., Die Polen angesichts der Umbrüche im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Ein Vierteljahrhundert nach der Unabhängigkeit Polens, „The Person and the Challenges“ 5 (2015) nr 1, pp. 191–199.

Stala J., Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II., „The Person and the Challenges” 2 (2012) nr 1, pp. 61-75.

Stala J., Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008.

Stala J., Formation of Adult Lay Catholics for Commitment in the World, „The Person and the Challenges“ 7 (2017) nr 2, pp. 93-106.

Stala J., Osewska E., Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów 2009.

Stala J., Punina postojanja osobe – civilizacija ljubavi u kontekstu postmoderne, „Crkva u svijetu” (2015) nr 3, pp. 469-477.

Stala J., W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 2010.

Strong Families – Strong Societies, ed. E. Osewska, Kraków 2019.

The Contemporary Family: Local and European Perspectives, eds. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2015.

Tkocz E., Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005.

Wojtyła K., Konsekracja świata. Granice autonomii doczesności, in: Powołanie człowieka, vol. 5: Odpowiedzialni za świat, Poznań-Warszawa 1982, pp. 205-215.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 2003.

Zabielski J., Relatywizm moralny, in: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, (eds.) J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, pp. 453-462.

Zdybicka Z., Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, in: Jan Paweł II. Redemptor hominis. Tekst i komentarze, (ed.) Z. Zdybicka, Lublin 1982.
Copyright (c) 2019 Józef Stala, Jenez Vodičar