The History of Editing Literary and Theatrical Works of Karol Wojtyła – John Paul II

Jacek Popiel

Abstract


The article is devoted to the history of the edition of literary and theater works of Karol Wojtyla – John Paul II. Based on the surviving materials in the archives, often unknown facts were presented showing the subsequent phases of discovery of Wojtyła as a poet, playwright, and actor.


Keywords


John Paul II; history of literature; poetry; drama; theatre

Full Text:

PDF

References


Kolarczyk M., Wojtyła K., O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru Rapsodycznego, wstęp i opracowanie Jacek Popiel, wybór tekstów J. Popiel, T. Malak, Kraków 2001.

Kozłowska A., Język poetycki Karola Wojtyły: próba charakterystyki, “Colloquia Litteraria” (2008).

Machniak J., Święty brat Albert Chmielowski w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2013.

Michałowska D., Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia, Kraków 2004.

Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia, ed. J. Kydryński, Kraków 1990.

The Space of the Word. The Litarary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, edited by: Z. Zarębianka, J. Machniak, Cracow 2011.

Wojtyła K. (A. Jawień, A. J., S. A. Gruda, P. Jasień), Poezje i dramaty, wybór i układ z upoważnienia Autora M. Skwarnicki, J. Turowicz, redakcja filologiczna J. Okoń, Kraków 1979.

Wojtyła K., Bujak A., Renesansowy psałterz (Księga słowiańska). Poezje słowem i światłem pisane, wiersze opracował z upoważnienia autora M. Skwarnicki, Kraków 1999.

Wojtyła K., Il Teatro Rapsodico. Articoli e lettere, traduzione di Jadwiga Radzik Lanzetta, posfazione e cura di Jacek Popiel, Roma 2003.

Wojtyła K., Jan Paweł II, Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski, Kraków 2004.

Wojtyła K., Psałterz – Księga Słowiańska, do druku podał i posłowiem opatrzył S. Dziedzic, Kraków 1996.

Zarębianka Z., Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Kraków 2018.
Copyright (c) 2019 Jacek Popiel