Songs during the Canonization Mass of Blessed Kinga Chaired by Pope John Paul II in Stary Sącz (June 16, 1999)

Stanisław Garnczarski

Abstract


The 7th Pilgrimage of the Holy Father to Poland was a special time for the Tarnowski Church community, because during the pilgrimage John Paul II was to come to Stary Sącz to canonize Saint Kinga. An important element of any liturgical meeting are song sand liturgical music. The present study aims to show various aspects of preparations in the musical field, from the liturgical theme of the celebration, through the performers, to the planned repertoire of songs. The canonization of Saint Kinga decided the subject matter of the texts, the performers were joined by choirs and orchestras, while the repertoire consisted of songs in honor of Saint Kinga, Eucharistic songs intended for the common singing of the entire community and choral works with orchestra accompaniment. Its character emphasized the very festive mood of this feast of faith.


Keywords


John Paul II; Saint Kinga; canonization; chants; songs; music; choir; orchestra

Full Text:

PDF

References


Ave verum, in: Leksykon liturgii, ed. B. Nadolski, Poznań 2006, p. 128.

Banach R., Proces kanonizacyjny bł. Kingi, „Currenda” no. 149 (1999), Special issue, p. 56.

Chodkowski A., Bruckner Anton, in: Encyklopedia Muzyczna PWM, vol. 1 „ab”, ed. E. Dziębowska, Kraków 1979, p. 434.

De cantu sacro. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, no. 8, ed. G. Poźniak, Opole – Lublin 2013, p. 72.

Garnczarski S., Pasionek Kazimierz, in: Polish Music. Polish Composers 1918-2010, edited by M. Podhajski, Gdańsk-Lublin, 2013, pp. 957-959.

Garnczarski S., Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, part. I, Tarnów 2014, pp. 191-192.

Jan Paweł II, „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich…”, vol. III, Lublin 2001, http://www.kbroszko.dominikanie. pl/min_t3_2bc.htm (26.04.2019).

Jan Paweł II, General audience, August 13,2003 r. in: https://opoka.org.pl/biblioteka/ W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_13082003.html (26.04.2019).

Jan Paweł II, Homilia podczas mszy kanonizacyjnej bł. Kingi w Starym Sączu (16 VI 1999), „Currenda” No. 149 (1999), Special issue, p. 25.

Jarkiewicz K., Skromny, prosty i nie taki – Władysław Wojtoń SJ (1869-1948) w duszpasterstwie i edukacji, in: Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich, eds. A.P. Bies, L. Grzebień, vol. 20 Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej, ed. S. Cieślak i B. Topij-Stępińska, Kraków 2012, pp. 89-117.

Komentarze biblijne do czytań mszalnych, Year A, ed. J. Homerski et al., Lublin 1981, p. 223.

Konieczna A., Gounod Charles, in: Encyklopedia Muzyczna PWM, vol. 3 „efg”, ed. E. Dziębowska, Kraków 1987, p. 410.

Ks. Teofill Jarynkiewicz, Ilustrowany Kuryer codzienny, no. 169, September 23,1918; Kraków, p. 4.

Skwarnicki Marek, https://www.znak.com.pl/autor/Marek-Skwarnicki(1.05.2019).

Msza święta i kanonizacyjna Błogosławionej Kingi. Stary Sącz 16 czerwca 1999, eds. B. Margański, A. Zając, S. Garnczarski, et al., Tarnów 1999, p. 13.

Nowak J., Kronika uroczystości kanonizacyjnych w Starym Sączu, „Currenda” No. 149 (1999), Special issue, p. 78.

Sojka S., Przygotowanie diecezji tarnowskiej na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Starego Sącza, „Currenda” No. 149 (1999), Special issue, pp. 65-66.

Stefański J., Tu es Petrus, https://www.academia.edu/33984756/Ks._Jerzy_Stefa%C5%84ski_ -_Tu_es_Petrus, pp. 27-28.

Szkoła muzyczna I Stopnia w Tuchowie, http://www.sm.tuchow.pl/o-szkole/o-nas/(1.05.2019).

Visitatio pastoralis Summi Pontificis Joannis Pauli PP. II in Polonia. Diebus 5-17 Junii A. Domini 1999, pp. 369-393.
Copyright (c) 2019 Stanisław Garnczarski