The Problem of the Beginning of the World in the Interpretation of Saint Thomas Aquinas

Tadeusz Pabjan

Abstract


This paper deals with Saint Thomas’s view of the problem of the world’s beginning, which consists in an alleged contradiction between religious truth about the creation of the world by God and Aristotle’s concept of the eternal existence of the world. According to Aquinas, such a contradiction is apparent, because the idea of creation is fundamentally different from the idea of beginning. The discussion of this issue is divided into three parts. At first, the historical background of the whole problem is presented. Then, Saint Thomas’s solution of the difficulty – included in his book De aeternitate mundi – is briefly discussed. Finally, it is argued that this solution can be inspiring for ­contemporary ­theologians.


Keywords


St. Thomas; Aquinas; creation; beginning of the world

Full Text:

PDF

References


Adams F., Laughin G., Ewolucja wszechświata, Warszawa 2000.

Brock S.L., The Philosophy of Saint Thomas Aquinas. A sketch, Eugene 2015.

Chesterton G.K., St. Thomas Aquinas, Mineola 2009.

Davies B., The Thought of Thomas Aquinas, Oxford 1992.

Gilson E., Elementy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1965.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966.

Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960.

Hawking S.W., Krótka historia czasu. Od Wielkiego Wybuchu do czarnych dziur, Warszawa 1993.

Heller M., Filozofia i wszechświat. Wybór pism, Kraków 2006.

Heller M., Liana Z., Mączka J., Skoczny W., Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie, Tarnów 2001.

Heller M., Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008.

Heller M., Pabjan T., Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia – kosmologia, Kraków 2013.

Liddle M.A., Wprowadzenie do kosmologii współczesnej, Warszawa 1999.

McMullin E., Ewolucja i stworzenie, Kraków 1993.

Pedersen O., Konflikt czy symbioza? Z dziejów relacji między nauką a teologią, Kraków – Tarnów 1997.

Rushd I., Averroes: his Life, Works and Influence, London 2014.

Tomasz z Akwinu, O wieczności świata, in: Dzieła wybrane, Warszawa 2001, p. 277– 285.

Wissink J.B.M. (ed.), The Eternity of the World in the Thought of Thomas Aquinas and his Contemporaries, Leiden 1990.
Copyright (c) 2020 Tadeusz Pabjan