Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II.

Józef Stala

Abstract


John Paul II in his magisterial writings and papal teaching many times referred to the human being, whom he presented in a personal category. At the same time insisted that the major problem of modern civilization is a the wrong anthropology, which denies the spiritual dimension of human being. This wrong approach brings in consequences an instrumental treatment and disgraced human dignity. The human being as a person has the special value that should be affirmed for his own sake, not for any other reason. The human as a being made in the image and likeness of God has a dignity of the person. John Paul II insists that a capacity for relationship with God is of the very essence of human being. God’s invitation to a shared life is a gratuitous, unmerited gift to man who from the beginning was made capax Dei. In these reflections, John Paul II offers many insights about the nature of human identity and dignity. The relationship between human being and God is a guarantee of his dignity. For this reason, anthropology cannot keep only on what is immanent in human being, but applies also to the transcendence. Anthropology disconnected from the transcendent becomes something deeply inhuman. Depriving humanity of its most important dimension also deprives it from its full personal dynamism. Therefore, it appears appropriate to take in this article the issue of transcendence of the person, which is the foundation of anthropology and pedagogy presented by Pope John Paul II. Firstly, the need for portraying the human person as physical and spiritual being will be argued for presented. Then the paper will study the genealogy of humans in communion with the family. In the last part, the marriage as a community of man and woman will be discussed.


Keywords


John Paul II; a human being; a person; family; anthropology; pedagogy; transcendence

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Bajda J., Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005. Bartnik C., Personalizm, Lublin 1995.

Buttiglione R., Etyka w kryzysie, Lublin 1994. Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996.

Duda M., Myśląc parafia… Papieża Jan Pawła II wizja parafii. Studium teologiczno-pa- storalne, Częstochowa 2006.

Galarowicz J., Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2000.

Granat W., U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Poznań 1976. Gryz K. (Hrsg.), Człowiek drogą Kościoła, Kraków 2004.

Kaźmierczak P., Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003.

Langkammer H., Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia Biblijna Starego i Nowe- go Testamentu, Rzeszów 2004.

Nowak M., Ożóg T., Rynio A. (Hrsg.), W trosce o integralne wychowanie, Lublin 2003. Osewska E. (Hrsg.), Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa 2011.

Osewska E., Stala J. (Hrsg.), Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa 2010.

Osewska E., Stala J., Catholic School. Polish perspective, “Rivista lasalliana” 75 (2008) Nr 2, S. 241-246.

Rynio A. (Hrsg.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007.

Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004. Ryś M., Jankowska M. (Hrsg.), W trosce o rodzinę, Warszawa 2007.

Sareło Z. (Hrsg.), Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995.

Stala J., «Como é belo viver sob o impacto da Palavra de Deus e da Eucaristia». Uma abordagem sobre a educacão eucarística dos jovens, „Theologica” 46 (2011) 2, S. 343-353.

Stala J., Ausgewählte Aspekte von Erziehung und Bildung an der katholischen Schule, „Angelicum“ 88 (2011), s. 751-761.

Stala J., Die Person und die Herausforderungen der Gegenwart im Licht der Nachfolge und der Lehre des Heiligen Vaters Johannes Pauls II., „The Person and the Challenges” 1 (2011) Nr 1, S. 13-23

Stala J., Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008.

Stala J., Impulse Johannes Pauls II. zur Religionserziehung in der Familie, „Studia Bobolanum“ 4 (2011), S. 153-163.

Stala J., Osewska E., Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów 2009.

Stala J., W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad na- uczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 2010.

Tkocz E., Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Świato- we Dni Młodzieży, Katowice 2005.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Wojtyła K., Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000.
Copyright (c) 2015 Józef Stala