JP2 Generation Phenomenon

Krzysztof Pawlina

Abstract


Generally speaking, young people in Poland do not reject religion. The vast majority of youth declare themselves to be believers. Their faith, however, is characterized by subjectivity and selectiveness. Situationism is a trait of the Polish young generation. They make their choices dependent on something… Gaining a good education, a good job and starting a family are important life goals for young people. The youth of the 21st century are called “the youth without wings”. Those young people do not have any great ideals. They are not attracted by high values of a changing the world, they do not aim at establishing a better social system. The youth of the 90’s used to set up non-governmental organizations, they took up social activity in the third sector. The young people of the 21st century comprise a generation focusing on their own future. It is not a struggling generation but rather one evading or minimizing their activity in spheres which do not bring them direct benefits. Whatever is not practical, needed for today, is discarded.


Keywords


Transformation; John Paul II; life of young people; the generation of unfulfilled hopes; Educational leap; Erosion of the old world; Goals; Religiousness of young Poles; JP2 generation

Full Text:

PDF

References


Dolata R., Kosela K., Wiłkomirska A., Zielińska A., Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży, Warszawa 2004.

Draguła A., Czy istnieje pokolenie JP2?, „Tygodnik Powszechny” No 24, 16th Octember, 2005, p. 12.

Koralewicz J., Ruszkowski P., Bieliński J., Figiel A., Pokolenie JPII, Dylematy światopoglądowe młodzieży, Poznań 2009.

Nosowski Z., Pokolenie JP2 – pobożna iluzja czy szansa na lepszy świat?, in: T. Szawiela (ed.), Pokolenie JP2 – Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, Warszawa 2008, p. 122-132.

Pawlina K., Młodzież szkolna o swoich problemach, Warszawa 2010.

Pawlina K., Nowe pokolenie Polaków a kondycja rodziny, „Studia Slavatoriana Polonica” v. 5 (2011), p. 77-87.

Pawlina K., Dotknięci przez Świętego – młodzi Polacy przeżywają swoje przebudzenie, „Warszawskie Studia Teologiczne” XIX (2006), p. 265–275.

Radiukiewicz A., Pokolenia JP, tożsamość czy kreacja medialna?, in: JP2 pokolenie czy mozaika wartości, Warszawa 2010, p. 179-183.

Sawicka T., Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, Warszawa 2008. Walczak-Duraj D., Wartości i postawy młodzieży polskiej, Łódź 2009.

Worczyński T., Literatura polska po 1939 roku, Warszawa 1995.

Jacy są młodzi, in: M. Boni (ed.), Młodzi 2011, Warszawa 2011, p. 37-64.
Copyright (c) 2015 Krzysztof Pawlina