Enslavement of the Church in Poland in 1953

Autor

  • Łucja Marek Historical Research Branch Office of the Institute for National Remembrance, Cracow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.3450

Słowa kluczowe:

Stefan Wyszyński, Bolesław Bierut, Catholic Church, communist government, anti-Church policy

Abstrakt

The accord entered into by and between representatives of state and Church authorities on April 14th 1950 did not protect the Catholic Church from further repression. On February 9th 1953, the State Council decreed with regard to the filling of ecclesiastical posts in the Church. Through such normative, the state authorities awarded themselves the right to interfere with the human resources aspect of religious creed. A categorical objection (Non possumus!) to this policy determined the imprisonment of the Primate Cardinal Stefan Wyszyński. The primate’s detention offered proper political conditions to engage in this and other campaigns targeting the authority, independence, and identity of the Catholic Church. The clergy’s influence on public life was restrained, and the Church was deprived of independence. It might well be assumed that were it not for events of October 1956, the Church in Poland would have been permanently subjugated to the State.

Bibliografia

Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, published by PiT.

Dziurok A., Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012, published by the Institute for National Remembrance.

Fijałkowska B., Partia wobec religii i Kościoła w PRL, vol 1: 1944–1955, Olsztyn 1999, published by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Kochański A., Muraszko G.P., Noskowa A.F., Paczkowski A., Persak K. (selection and compilation), E. Rosowska (translation), Polska w dokumentach z archiwów rosyjskich 1949–1953, Warszawa 2000 („Dokumenty do dziejów PRL” series, brochure 12), published by the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences.

Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956, Warsaw 2008, published by the Institute for National Remembrance.

Pieronek T., „Non possumus”. Linia obrony biskupów polskich przed skutkami dekretu „O obsadzaniu stanowisk kościelnych z 9 II 1953 roku, in: R. Terlecki (ed.), „Do prześladowania nie daliśmy powodu…” Materiały z sesji poświęconej procesowi kurii krakowskiej, Cracow 2003, published by the Institute for National Remembrance, pp. 47–58.

Raina P., Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, vol. 1: 1945–1959, Poznań 1994 („Kościół w PRL” series), published by W drodze.

Wyszyński S., Pro memoria, vol. 2: 1953, ed. E. K. Czaczkowska, Warsaw 2017, published by the Institute for National Remembrance.

Wyszyński S., Pro memoria, vol. 3: 1953–1956, ed. I. Czercińska, fr. A. Gałka, Warsaw 2018, published by the Institute for National Remembrance.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, published by Neriton, Institute of History of the Polish Academy of Sciences.

Opublikowane

2019-11-30

Numer

Dział

Articles