Ethical Aspects of Euthanasia. Introduction to the Debate

Autor

  • Karol Bajda University of Rzeszow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.3454

Słowa kluczowe:

Passive euthanasia, active euthanasia, human life, indirect euthanasia, direct euthanasia, ethics

Abstrakt

The subject of the study is the ethical aspects of euthanasia. The framework of the article does not allow for a comprehensive and complex analysis of the issue presented in the title. In view of the above, the purpose of the article has been limited to two aspects. The first one is the clarification of terminology and an attempt to draw out the classification of euthanasia. The second one is showing the arguments that supporters and antagonists take in the ongoing debate on the subject of euthanasia. In the author’s opinion, the subject that strictly corresponds to the subject matter in the study remains the legal regulations of individual countries regarding euthanasia. This issue has been highlighted at the end of the article and may constitute a contribution to the discussion.

Bibliografia

Alichniewicz A., Eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie, in: J. Różyńska J. Chańska W. (ed.), Bioetyka, Warszawa 2013, pp. 282–294.

Aumonier N., Beignier B., Letellier P., Eutanazja, Warszawa 2003.

Bernard J., Od biologii do etyki, Warszawa 1994.

Brock D.W., Samobójstwo z pomocą lekarza bywa moralnie uzasadnione, in: W. Galewicz, (ed.), Antologia bioetyki. Tom I. Wokół śmierci i umierania, Kraków 2009, pp. 257–280.

Chyrowicz B. Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015.

Chyrowicz B., Eutanazja i spór o argumenty, in: B. Chyrowicz (ed.), Eutanazja: prawo do życia. Prawo do wolności, Lublin 2005, pp. 143–172.

Citowicz R., Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci, Warszawa 2006.

Fenigsen R., Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1994.

Fenigsen R., Przysięga Hipokratesa. Rozważania o etyce i eutanazji, Warszawa 2010.

Finnis J., Filozoficzny argument przeciwko eutanazji, in: W. Galewicz, (ed.), Antologia bioetyki. Tom I. Wokół śmierci i umierania, Kraków 2009, pp. 183–198.

Fuchs T., The Notion of “Killing”. Causality, Intention and Motivation in Active and Passive Euthanasia, “Medicine, Healthcare and Philosophy” (1998), vol. 1, pp. 245–253.

Gręziak A., Nieporozumienia wokół pojęcia eutanazji, in: Lekarze o eutanazji, Kraków 2002.

Gula J., Przysięga Hipokratesa (note from the translator and text), in: W imieniu dziecka poczętego, (ed.) J.W. Gałkowski, J. Gula, Rome 1991, pp. 193–197.

Hartman J., Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009.

Israel L., Eutanazja czy życie aż do końca, Kraków 2002.

John Paul II, Evangelium vitae.

Kaczmarek T., Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci, in: Rozważania o Przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40–lecia naukowej twórczości prof. T. Kaczmarka, Warszawa 2006.

Malczewski J., Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012.

Mill J.S., O Wolności, Warszawa 1999.

Muszala A. (ed.), Encyklopedia bioetyki, Radom 2009.

Nawrot, O. Wnukiewicz-Kozłowska A. (ed), Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej. Wybrane problemy bioprawa, Gdańsk 2015.

Nowak M., Autonomia pacjenta jako problem moralny, Białystok 2005.

Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M., Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw, Hygeia Public Health 2014, 4991, pp. 19–25.

Pietrzykowski T., Spór o eutanazję. Etyczne problemy prawa, Katowice 2007.

Plato, Phaedo, https://chs.harvard.edu/CHS/article/display/5305 (27.12.2018.).

Sulmasy D., Killing and Allowing to Die. Another Look, “Journal of Law, Medicine and Ethics” (1998), vol 26, pp. 55–64.

Szeroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków 2004.

Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009.

St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, volume 18: Justice (2–2, qu. 57–80) transl. by F. W. Bednarski, London 1970.

Wawrzyniak J., Etyka eutanazji. Studium filozoficzno-aksjolingwistyczne, Poznań 2015.

Zielonka T.M., Na marginesie Kodeksu Etyki Lekarskiej, Gazeta Lekarska, Issue 2000/3.

Opublikowane

2019-11-30

Numer

Dział

Articles