New Challenges for the Catholic Vision of the Vocation of Women and Men

Autor

  • Józef Stala The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.3455

Słowa kluczowe:

Ideology, sexuality, Catholicism, vocation, woman, man

Abstrakt

At the turn of the 21st century, the ethical boundaries have been demolished in a dramatic way, especially in reference to the broadly understood human sexuality. An intensively promoted materialist anthropology connected to the reductive vision of human sexuality and sexual life, has created the foundation for anew ideology. Gender theory finds itself well in the postmodernist context, where multi-dimensional determinist conditioning, relativism and temporality of all human intellectual property are highlighted. The Traditional categories as femininity, masculinity, and heterosexuality were rejected and treated as mere archaic stereotypes. According to gender ideologists, in order to prevent discrimination one has to finally start the deconstruction of a patriarchal regime and replace it with anew, egocentric and hedonistic culture. The author of this article presents new challenges for the Catholic vision of the vocation of women and men highlighting the deconstruction of the biological sex, a new anthropology and the far-going transformations in the consciousness, social, cultural and political activity on an ­international scale.

Bibliografia

Bauman Z., Razem osobno, Kraków 2003.

Duda M., Dogmat płci. Polska wojna z gender, Gdańsk 2016.

Dunin K., To wszystko razem, in: Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, (ed.) N. Fraser, trans. A. Weseli, Warszawa 2014.

Dyczewski L., Dzisiejsza ideologia a rodzina, in: Rodzina dobro uniwersalne. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu prof. W. Majkowskiemu, (ed.) U. Bejma, Warszawa 2015.

Dziewiecki M., Ona, on, miłość, Kraków 2006.

Feusette K., Oswajanie nicości. Brednie genderowej propagandy, in: Dyktatura gender, wybór i opracowanie L. Sosnowski, Kraków 2014.

Focus on Family and Education, ed. E. Osewska, Split 2016.

Guzowski J., Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Persona Humana w kontekście idei gender, in: Idea gender jako wyzwanie dla teologii, (eds.) A. Jucewicz, M. Machnik, Wyd. Hosianum, Olsztyn 2009, pp. 117–126.

Hoser H., Ideologia gender a prawda o człowieku, in: Dyktatura gender, wybór i opracowanie L. Sosnowski, Kraków 2014.

Illouz E., Dlaczego miłość rani. Studium z socjologii, Warsaw 2016.

Kędzior W., Wychowanie katolickie we współczesnej rodzinie polskiej, „Pedagogika Katolicka” 7 (2010).

Kozak I., Wyzwania kryzysów dla rodziny, in: Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji „Amoris Laetitia” papieża Franciszka, (ed.). G. Chojnacki, US, Szczecin 2017.

Kryczka P., Czy kryzys rodziny?, in: Polska rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia, (ed.) R. Ryszka, Lublin 2000, pp. 73–83.

Kuby G., Globalna rewolucja seksualna, trans., D. Jankowska, J. Serafin, Kraków 2013.

Mariański J., Dylematy moralne młodzieży polskiej, in: Wartości i postawy młodzieży polskiej, vol. 1, (ed.) D. Walczak-Duraj, Łódź 2009, pp. 11–16.

Mariański J., Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1993.

Mazurkiewicz P., Genealogia osoby, czyli skąd się biorą dzieci?, in: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności, red. M. Ryś, Warszawa 2015.

Meissner K., Wiara i płeć, Poznań 2003.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006.

Miczyńska-Kowalska M., Konsumpcyjny charakter rodziny, in: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, (eds.) W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008.

Oko D., Gender jako dzieło rozumu ateistycznego. Dekonstrukcja dekonstrukcjonistów, in: Gender – spojrzenie krytyczne, (eds.) J. Jagiełło, D. Oko, Kielce 2016, pp. 157–159.

Osewska E., Erwartungen an die katholische Schule in einem postmodernen Zeitalter, „The Person and the Challenges“ 1 (2011) nr 2, pp. 95–108.

Ritzer J.G., Magiczny świat konsumpcji, trans. L. Stawowy, Warszawa 2004.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2004.

Stala J., Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der aktuellen Gefährdungen für die religiöse Erziehung und Bildung in der Familie, „The Person and the Challenges” 3 (2013) nr 1, pp. 251–266.

Stala J., Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie, „The Person and the Challenges” 2 (2012) nr 2, pp. 41–59.

Stala J., Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008.

Stala J., Osewska E., Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów 2009.

Strengthening Families, eds. J. Stala, J. Garmaz, Kraków 2016.

Strong Families – Strong Societies, ed. E. Osewska, Krakow 2019.

Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław 2004.

Środa M., Czy etyka ma płeć?, „Etyka” 45 (2012).

Świątkiewicz W., O kryteriach wartościowania moralnego, in: Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, (eds.)W. Zdaniewicz, S.H. Zaręba, Warszawa 2005.

The Contemporary Family: Local and European Perspectives, eds. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2015.

Titkow A., Tożsamość społeczna, in: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, (eds.) M. Rudaś – Grodzka, K. Nadana – Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E. Serafin, A. Wróbel, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

Wojciszke B., Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnicę, trans. S. Pikiel, E. Wojtych, Gdańsk 2004.

Wróblewska A., Polityka gendermainstreaming w Unii Europejskiej, in: Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, (ed.) K. Palus, Poznań 2011, pp. 19–21.

Wyrostkiewicz M., Główne idee i status filozofii gender, in: Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.

Zwoliński A., Feminizm – świat rodzaju żeńskiego, Kraków 1997.

Opublikowane

2019-11-30

Numer

Dział

Articles