Reflections on the Report on the Holy See’s Institutional Knowledge and Decision-Making Related to  Former Cardinal Theodore McCarrick. Credits and Doubts

Autor

  • Paweł Bortkiewicz Adam Mickiewicz University, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.4236

Słowa kluczowe:

Reflections on the Report on the Holy See’s Institutional Knowledge and Decision-Making Related to  Former Cardinal Theodore McCarrick

Abstrakt

“Woe! It is so shameful to even speak about it. The cancer of sodomite unchastity spreads throughout the clergy,” cries Peter Damiani at the beginning of his letter-treatise written circa 1051 A.D. The author of “Liber Gomorrhianus” points out that he knows the problem well as it concerns the milieus he is familiar with, or with which he corresponds. Without a doubt, Damiani observed such sinful behavior in his own monastery and hermitage. Therefore, he could define and characterize such pathologies among the clergy. He also rebuked Church authorities for considering the removal of a sinner from the priesthood only in the case of anal intercourse, while tolerating other sodomite behavior. Damiani enumerates types of conduct that breach the natural law as only man’s attraction to a woman is natural. He also criticizes certain provisions of the canon law as, according to him, they meant excusing the sins of sodomy.

Bibliografia

Instructio. De modo procedendi in causis de crimine sollicitationis, Typis POlyglotis Vaicanis 1962 http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/crimenlatinfull.pdf (12.02.2021).

Jan Paweł II, List apostolski motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela ogłaszający normy postępowania w wypadkach ciężkich przestępstw zarezerwowanych do osądu przez Kongregację Nauki Wiary wydany w Watykanie w roku 2001, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/motu/sacramentorum_sanctitatis_30042001.html (12.02.2021).

Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes:

DE DELICTIS GRAVIORIBUS eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18.05.2001, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010518_epistula_graviora%20delicta_lt.html (12.02.2021).

List pasterski Papieża Benedykta XVI do katolików Irlandii, Watykan, 19 marca 2010 r., http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html (12.02.2021).

Kongregacja Nauki Wiary, Modyfikacje do tekstu “Normae de gravioribus delictis”, 15.07.2010, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/normae_de_gravioris-15072010.html (12.02.2021).

Papież Franciszek, Reskrypty “Ex audientia ss.mi”. Reskrypty dotyczące norm postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych z 3 i 6 grudnia 2019 r. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/inne/reskrypty_03122019.html (12.02.2021).

Report on The Holy See’s institutional knowledge and decision-making related to former

Cardinal Theodore Edgar McCarrick (1930 to 2017) https://www.vatican.va/resources/resources_rapporto-card-mccarrick_20201110_en.pdf (12.02.2021).

Biskup Leon, sługa sług Bożych, [życzy] radości wiecznej szczęśliwości umiłowanemu snowi w Chrystusie, Piotrowi pustelnikowi, in: K. Skwierczyński, Mury Sodomy Piotra Damianiego “Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Wyd. Historia Iagiellonica 2011, pp. 310–312.

Damiani P., Księga Gomory, przekł. Elwira Buszewicz, in: K. Skwierczyński, Mury Sodomy. Piotra Damianiego “Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Wyd. Historia Iagiellonica 2011, pp. 257–309.

Exclusive: EWTN’s Raymond Arroyo Interviews Archbishop Viganò About McCarrick Report, https://www.ncregister.com/interview/arroyo-vigano-interview (12.02.2021).

Górny G., Czy Franciszek obciążył Jana Pawła II odpowiedzialnością za tuszowanie skandali seksualnych?, https://wpolityce.pl/kosciol/433294-czy-franciszek-obciazyl-jana-pawla-ii-odpowiedzialnoscia (21.02.2021).

Jan Paweł II i Benedykt XVI wobec nadużyć seksualnych duchowieństwa, https://ekai.pl/dokumenty/jan-pawel-ii-i-benedykt-xvi-wobec-naduzyc-seksualnych-duchowienstwa/ (12.02.2021).

Oko D., Lawendowa mafia. Z papieżami i biskupami przeciwko homoklikom w Kościele, Wydawnictwo AA, Kraków 2020.

Pentin E., Critics Say McCarrick Report Evades Issue of Pervasive Homosexuality in Catholic Clergy, https://www.ncregister.com/news/critics-say-mccarrick-report-evades-issue-of-pervasive-homosexuality-in-catholic-clergy (12.02.2021).

Schwertner J., Prof. Stanisław Obirek: wina Jana Pawła II w tuszowaniu pedofilii jest niewątpliwa; ten raport to ostateczny cios, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-stanislaw-obirek-wina-jana-pawla-ii-w-tuszowaniu-pedofilii-jest-niewatpliwa-ten/622qx26 (21.02.2021).

Skwarzyński M., Raport McCarricka – Komentarz do “sensacyjnych” zarzutów medialnych wobec Kardynała Dziwisza, https://ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/raport-mccarricka-komentarz-do-sensacyjnych-zarzutow-medialnych-wobec (12.02.2021).

The McCarrick Report and the need for new protocols (Part 1), https://www.catholicworldreport.com/2020/11/11/the-mccarrick-report-and-the-need-for-new-protocols-part-1/ (12.02.2021).

Tornielli A., Valente G., Dzień sądu. Nadużycia, skandale, walka o władzę. Co naprawdę dzieje się w Kościele?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019.

Zięba M., Jan Paweł II, pedofilia i zasada nieoznaczoności, https://wiez.pl/2020/10/09/jan-pawel-ii-pedofilia-i-zasada-nieoznaczonosci/ (12.02.2021).

Opublikowane

2022-04-30

Numer

Dział

Articles