The Catholic Church in the Czech Republic and Sexual Abuse of Minors

Autor

  • Martina Vintrová Diocesan Tribunal of Plzeň, Czech Republic The University of West Bohemia in Plzeň, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.4237

Słowa kluczowe:

Czech Republic, Catholic Church, Bishops Conference, sexual abuse, minors, priest

Abstrakt

The article describes the present the situation in the Church in the Czech Republic in relation to the topic of sexual abuse of minors in terms of extension of cases, education in the topic, church documents and measures adopted and prayer initiatives. It also discusses the specific factors that make it difficult to accept the reality of the existence of sexual abuse of minors by clerics also in the Catholic Church in the territory of the Czech Bishops Conference.

Bibliografia

Vintrová M., Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei per la dispensa pontificia. Alcuni casi nella Repubblica Ceca, Theses ad Doctorantum in Iure Canonico, Roma 2014, Pontificia Università Lateranense.

Vintrová M., Historie a praxe udílení papežské dispenze od nesvátostného manželství in favorem fidei, (History and Practice of the of granting a Papal Dispense from an Non-Sacramental Marriage in favorem fidei), “Adnotatio iurisprudentiae” XXVIII (2010), pp. 783–789.

Vintrová M., Současné normy pro rozvázání platného nesvátostného manželství in favorem fidei papežskou dispenzí, (Current Norms of the Dissolution of the Non Sacramental Marriage with the Papal Dispense), “Adnotatio iurispridentiae” XXXI (2011), pp. 1095–1105.

Vintrová M., Rozvázání platného nesvátostného manželství – situace v České republice, (Dissolution of a Valid Non-Sacramental Marriage – the Situation in the Czech Republic), “Adnotatio iurisprudentiae” XXXV (2012), pp. 251–258.

Vintrová M., Partnerské násilí a neplatnost kanonického manželství, (Intimate Partner Violence and the Nullity of Canonical Marriage), “Revue církevního práva” 72–3 (2018), pp. 63–79.

Vintrová M., Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve, (Canonical provisions of the sexual Abuse of Minors in the History of the Latin Church), “Salve” 3 (2019), pp. 139–148.

Vintrová M., Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení, (Absolutione Pluribus Una Simul. History and Practice of the So-Called Collective Absolution), “Revue církevního práva” 84–3 (2021), pp. 47–57.

Opublikowane

2022-04-30

Numer

Dział

Articles