Protection of Minors in the Legislation of the Diocese of Tarnów

Autor

  • Robert Kantor The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.4241

Słowa kluczowe:

Diocese of Tarnów, protection of minors, canon law, sexual abuse

Abstrakt

The sexual abuse of a child is a crime which demands a response on various levels. On the one hand, it requires psychological support for the victims, while on the other, it requires concrete legal and penal measures against the perpetrators, as well as broad social education and preventive measures in order to prevent similar tragedies from recurring in the future. The document entitled “Protection of Minors in the Pastoral Work of the Diocese of Tarnów – Norms and Rules” refers to the actions of the universal Church. The document on the protection of minors is a guideline for the Diocese of Tarnów to be used in all parishes, communities and works of the diocese, both by clergymen, consecrated persons and laity who undertake ministry among children and young people.

Bibliografia

Benedykt XVI, Odnaleźć żywy Kościół, in: R. Leżohupski (ed.) Świadomość i oczyszczenie, Niepokalanów 2020, pp. 209–229.

Codex Iuris Canonici 1983.

Diecezja Rzeszowska, Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.

Franciszek, List apostolski motu proprio Come una madre amorevole, “L`Osservatore Romano” 6 (2016), pp. 6–7.

Franciszek, List apostolski motu proprio Vos estis lux mundi, in: P. Studnicki (ed.) Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny, Ząbki 2020, pp. 46–56.

Franciszek, List do biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, in: A. Żak, Wierzchołek góry lodowej. Kościół i pedofilia, Kraków 2019, pp. 118–120.

Jan Paweł II, List apostolski motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, in: J. Augustyn, Głęboko wstrząśnięci. Samooczyszczenie Kościoła, Kraków 2002, pp. 184–186.

Konferencja Episkopatu Polski, Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce, in: Akta Konferencji Episkopatu Polski, no 27 (2015), pp. 47–49.

Konferencja Episkopatu Polski, Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, in: Akta Konferencji Episkopatu Polski, no 31 (2019) pp. 261–270.

Kongregacja Nauki Wiary, Normy de gravioribus delictis, “L’Osservatore Romano” 10 (2010), pp. 53–56.

Kongregacja Nauki Wiary, Vademecum dotyczące wybranych kwestii proceduralnych w zakresie postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich, in: P. Studnicki (ed.) Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny, Ząbki 2020, pp. 59–99.

Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciem seksualnym, Białystok 2013.

Ochrona małoletnich w działaniach duszpasterskich diecezji tarnowskiej – normy i zasady, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2019.

Okólnik do konferencji Episkopatów w sprawie opracowania Wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich, in: Akta Konferencji Episkopatu Polski, no 1 (19) 2011, pp 45–48.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2002 r., No 6, 69).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., No 57, 358).

Salter A., Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci, Poznań 2016.

Tagle, L. A., Zapach owiec. Poznanie ich bólu i uzdrowienie ich ran podstawowym zadaniem pasterza, in: R. Leżohupski (ed.) Świadomość i oczyszczenie, Niepokalanów 2020, pp. 13–39.

Towarzystwo Salezjańskie, Normy i zasady ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej, Kraków 2015.

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej, Gniezno 2019.

Żak A., Kusz E., Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem-odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie, Kraków 2018.

Opublikowane

2022-04-30

Numer

Dział

Articles