Inclusion of students coming to Poland from abroad

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.12212

Słowa kluczowe:

Polish citizen returning to the country, pedagogy of inclusion, student coming from abroad, education conditions

Abstrakt

While analyzing the teaching and attitudes of Pope Francis, we decided to devote this article to the issue of inclusion. Considering the sphere of our interests – education, broadly understood – we focused on the inclusion of students coming from abroad, in the education system in Poland. In our publication, we rely on legal regulations, the results of research and control carried out by the Supreme Audit Office in the field of education of children of foreigners and Polish citizens returning to the country, studies by  researchers of the above-mentioned issues, and we discuss a case study. The conclusions are clear: there are more and more students coming from abroad into Polish schools; despite declarations, schools are not fully prepared for their admission when all responsibility for the organization of education rests with school principals and teachers. The role of pedagogical supervision in this respect is insufficient. It is worth paying special attention to practical guidelines for teachers in order to effectively implement the pedagogy of inclusion.

Bibliografia

Błeszyńska K., Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych − perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa 2010, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Janik-Płocińska B., Pawlic-Rafałowska E., Jak oceniać? – ocena i informacja zwrotna, in: E. Pawlic-Rafałowska (ed.), Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010, MillerDruk Sp. z o.o., pp. 64–65.

Janik-Płocińska B., Pawlic-Rafałowska E., O języku polskim jako drugim, in: E. Pawlic-Rafałowska (ed.), Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010, MillerDruk Sp. z o.o., pp. 47–48.

Kozubek M. T., Inkluzja w ujęciu papieża Franciszka inspiracją dla edukacji włączającej, „Rozprawy Społeczne” 14 (2020) 4, pp. 17–33.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-ksztalceniu-w-polskim-systemie-oswiaty-osob-przybywajacych-zzagranicy (21.09.2021).

Najwyższa Izba Kontroli, Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców, Informacja o wynikach kontroli, https://www.nik.gov.pl/plik/id,22685,vp,25384.pdf (21.09.2021).

Scavo N., Lista Bergoglio. Ocaleni przez Franciszka w czasach dyktatury. Historia nigdy nie opowiedziana, Kielce 2014, Jedność.

Sipowicz K., Pietras T., Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej), Wrocław 2017, Continuo.

Szkiłądź H., Bik S., Szkiłądź C., Słownik języka polskiego, vol. I, Warszawa 1982, PWN.

Tornielli A., Jorge Mario Bergoglio. Franciszek. Biografia papieża, Kielce 2013, Jedność.

Opublikowane

2022-09-15

Numer

Dział

Articles