If There is No Religion: L. Kołakowski’s Defence of the Sacred. Part 2 a polemic

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.pch.13102

Słowa kluczowe:

The Absolute, historical God, temporality, good, self, naturalism, transcendentalism, the sacred, the profane, knowledge, truth, science, personal trust, religious perception, contingency

Abstrakt

The article is an argument with the main theses presented by L. Kołakowski in his vision of religion. The discussion, which considers the strengths of the Polish philosopher’s analyses, concerns the distinction between empiricism and transcendentalism, the epistemological status of empirical sciences and broadly understood naturalisms, as well as the question of metaphysical horror as understood by L. Kołakowski. The text analyses the anthropological argument and the specificity of religion with its personal trust, the specificity of human existence, the experience of the sacred-profane and the importance of religion for human existence. The conclusion presents a further perspective for the analysis of the phenomenon of religion.

Bibliografia

Chwedeńczuk B., Przekonania religijne, Warsaw 2000.

Dawkins R., Samolubny gen, transl. by M. Skonieczny, Warsaw 1996.

Dawkins R., The Selfish Gene, transl. by J. Purcell, Oxford University Press, Oxford, New York 2006.

Dennett D.C., Breaking the Spell. Religions as a Natural Phenomenon, Penguin Books, New York 2007.

Eilstein H., Jeśli się nie wierzy w Boga. Czytając Kołakowskiego, Aletheia, Warsaw 1991.

Eldredge N., 1982 The Monkey Business: A Scientist Looks at Creationism, Washington Square Press, New York.

Eldredge N., The Triumph of Evolution and The Failure of Creationism, W.H. Freeman and Company, New York 2001.

Grobler A., Prawda a względność, Aureus, Cracow 2002.

Harari Y.N., Sapiens: A Brief History of Humankind, transl. by J. Purcell, Harper, Sydney 2015.

Hick J., Argumenty za istnieniem Boga, transl. by M. Kumiński, Cracow 1994.

Jodkowski K., Nienaukowy fundament nauki, „Granice Nauki Lectiones & Acroases Philosopicae” (2013) VI, 1, pp. 59–108.

Johnson P. E., Reason in the Balance. The Case Against Naturalism in Science, Law & Education, InterVarsity Press, Downers Grove 1995.

Kłoczowski J. A., Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię, Znak, Cracow 1994.

Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warsaw 1987.

Mordka C., Protagonista. Założenia wstępne, T. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Migasiński J., M. Merelau-Ponty, Wiedza Powszechna, Warsaw 1995.

Pinker S., How the mind Works, W.W. Norton & Company, New York, London 1997.

Sady W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Wrocław 2000.

Searle J.R., Umysł na nowo odkryty, transl. by T. Baszniak, PIW, Warsaw 1999.

Swinburne R., The Existence of God, Calredon Press Oxford 1991.

Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zobowiązanie, GWP, Gdańsk 2021.

Opublikowane

2023-04-28

Numer

Dział

Articles