Axionormative Determinants of Social Entrepreneurship in View of the Principles of Catholic Social Teaching

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.13103

Słowa kluczowe:

Axiology, Catholic social teaching, personalism, principles, social entrepreneurship

Abstrakt

The role of Catholic social teaching has been attributed to the promotion of moral values and principles that should be considered when establishing or evaluating a given social, economic, or political system. This also applies to smaller structures, specific institutions, concepts, and practical social solutions, which may include social entrepreneurship. The article aims to confirm the hypothesis that, taking into account the principles of Catholic social teaching in the process of discovering the axionormative determinants of social entrepreneurship allows its deeper understanding and more effective implementation of its praxeological goals. At the beginning of the paper, the author emphasises the common source of all general and specific axionormative criteria of the two analysed disciplines – the dignity of a human person. Further deliberations revolve around other values and principles, such as the value of human work and entrepreneurship, the common good, the universal destination of goods, the preferential option for the poor, solidarity, subsidiarity, and participation.

Bibliografia

Choi N., Majumdar S., Social entrepreneurship as an essentially contested concept: Opening a new avenue for systematic future research, “Journal of Business Venturing” 29 (2014) 3, pp. 363–376. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.05.001

Chomątowska M., Nauka społeczna Kościoła a gospodarka społeczna, „Ekonomia Społeczna” 8 (2013) 3, pp. 67–79.

Frączak P., Wygnański J.J. (eds.), Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, Warszawa 2008, wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Hota P.K., Subramanian B., Narayanamurthy G., Mapping the Intellectual Structure of Social Entrepreneurship Research: A Citation/Co-citation Analysis, “Journal of Business Ethics” 166 (2020), pp. 89–114. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04129-4

Gocko J., Zasady nauki społecznej Kościoła i wartości podstawowe jako normy moralne życia społecznego. Refleksja na kanwie współczesnych dokumentów społecznych Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006) 3, pp. 85–103.

John XXIII, Mater et Magistra [Encyclical Letter], Acta Apostolicae Sedis, 53 (1961) 401–464.

John Paul II, Laborem exercens [Encyclical Letter], Acta Apostolicae Sedis 73 (1981) 577–647.

John Paul II, Sollicitudo rei socialis [Encyclical Letter], Acta Apostolicae Sedis 80 (1988) 513–586.

John Paul II, Centesimus annus [Encyclical Letter], Acta Apostolicae Sedis 83 (1991) 793–867.

Klich J., Przedsiębiorczość i społeczna przedsiębiorczość jako przedmiot badań, “Ekonomia Społeczna” 6 (2013) 1, pp. 20–33.

Kowalczyk B., Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym, in: K. Wódz, S. Pawlas-Czyż eds.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń 2008, wyd. AKAPIT, pp. 33–45.

Marek A., Jabłoński A., Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective, “Religions” 12 (2021): 125. https://doi.org/10.3390/rel12020125

McVea J.F., Michael J.N., Enriching Social Entrepreneurship from the Perspective of Catholic Social Teaching, “Religions” (2021) 12: 173. https://doi.org/10.3390/rel12030173

Pius XI, Quadragesimo anno [Encyclical Letter], Acta Apostolicae Sedis, 23 (1931) 177–228.

Pius XII, Przemówienie radiowe (24.121944), 5, Acta Apostolicae Sedis 37(1945) 12.

Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of The Church, Rome 2004, Libreria Editrice Vaticana, www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendiodott-soc_en.html (09.08.2022).

Pontifical Council for Justice and Peace, Vocation of the Business Leader (4th ed. 2014), www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/VBL/Vocation_ENGLISH_4th%20edition.pdf (09.08.2022).

Praszkier R., Nowak A., Social Entrepreneurship Theory and Practice, London 2012, Cambridge University Press.

Second Vatican Council, Gaudium et spes [The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World], Acta Apostolicae Sedis 58 (1966) 1025–1120.

Sobocka-Szczapa H., Ekonomia społeczna w Polsce, Łódź 2010, wyd. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. www.wsparcie.es/wp-content/uploads/2018/10/manifest_ekonomii_spolecznej.pdf (09.08.2022).

Zadroga A., Ekonomia społeczna i nauczanie społeczne Kościoła. Wzajemne implikacje aksjologiczne, „Roczniki Teologiczne” 56 (2009) 3, pp. 213–229.

Zadroga A., Professional Ethics of Social Entrepreneurs: The Perspective of Christian Personalist Ethics, “Verbum Vitae” 39 (2021) 2, pp. 495–513. https://doi.org/10.31743/vv.11462

Opublikowane

2023-04-28

Numer

Dział

Articles