The Cult of Franz Joseph I and the Imperial Family in the Schools of Autonomous Galicia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.13117

Słowa kluczowe:

Emperor Francis Joseph I, Galicia, Galician schooling, didactic and educational process

Abstrakt

The autonomy gained by Galicia in 1867 and its practical effects, largely contributed to the emergence of a specific cult of the Austro-Hungarian Emperor Franz Joseph I. The myth of the “good ruler” began to function in Galician society. The Habsburg family, i.e. his ancestors and the ruler’s family, were also part of the cult. School, education, and upbringing played an important role in developing emotional attitudes towards the monarch. Numerous school celebrations to honour the emperor, his ancestors and family members, as well as the ones connected to the history of the monarchy, were intended to systematically instil in the pupils respect and appreciation for the ruler and the state. School textbooks did the same. Furthermore, the Emperor’s visits to various schools in Galicia, which took a very solemn and festive form, reinforced this cult. Franz Joseph I and his family also appeared in other circumstances, for example as patrons and benefactors of schools. The dissemination of the cult of the Emperor among Galician youth was supervised by the central Galician educational authority in the form of the National School Council.

Bibliografia

Sources

MWiO rescript of October 6, 1898 on the name day celebration of the late Empress Elisabeth, Journal device RSK, No. 7 from 1898.

XXX report of the management of the c. k. higher real school in Lwów for the school year 1903, National Fund circulation, Lwów 1903.

XII report of the management of the c. k. higher real school in Tarnów for the school year 1915/16, National Fund circulation, Tarnów 1916.

Report of the management of the c. k. gymnasium in Gorlice for the school year 1916/17, National Fund circulation, Gorlice 1917.

VI report of the management of the c. k. higher real school in Zywiec for the school year 1916/17, National Fund circulation, Żywiec 1917.

Report of the management of the c. k. gymnasium in Bochnia for the school year 1916/17, National Fund circulation, Bochnia 1917.

st report of the management of the middle school in Gródek Jagielloński for the school year 1916/17, National Fund Publications, Lwów 1917.

Report of the Director of the c. k. gymnasium of Nowy Dwór or St. Anne for the school year 1881, National Fund circulation, Kraków 1881.

Report of the management of the former secondary school II in Rzeszów for the school year 1916/17, Rzeszów 1917.

Report of the management of the c.k. gymnasium in Lviv, Sim. Franz Józef Iza school year 1883, Lviv 1883.

Report of the management of the c.k. gymnasium in Lviv, Sim. Franz Józef Iza school year 1885, Lviv 1885.

Studies

Fac L., „Nasz Przemyśl”, styczeń 2009 (Nr 52), https://przemysl.pl/50446/nasz-cesarzfranciszek-jozef-i.html (25.01.2023).

Hołda R., „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

https://cieszyn.naszemiasto.pl/znalazla-sie-tablica-z-pomnika-franciszka-jozefa/ar/c1-5878737 (17.01.2023).

Juśko E., Rada Szkolna Krajowa i jej działalność na rzecz szkoły ludowej w Galicji (1868-1921), Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Lublin–Tarnów 2013.

Kochnowski R., „Przy Tobie Najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy”…monarchia habsburska w polskiej myśli politycznej 1860–1914, Kraków 2009.

Majorek Cz., Projekty reform szkolnictwa ludowego w Galicji u progu autonomii (1860–1873), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.

Majorek Cz., Historia utylitarna i erudycyjna. Szkolna edukacja historyczna w Galicji (1772–1918), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.

Nowolecki A., Pamiątka podróży Franciszka Józefa I po Galicji i dwudziestodniowy pobytu jego w tym kraju, Wydawnictwa Czytelni Ludowej H. Nowoleckiego, Kraków 1881.

Ochenduszko T., Leksykon kadry kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, Koraw Publishing House, Rzeszów, 2015.

Ruta Z, Ryś J., I Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 roku, Oficyna Wydawnicza. Edukacja, Kraków 1999.

Ryś J., Gimnazjum tarnowskie w okresie autonomii galicyjskiej (1862–1918), in: Z. Ruta, J. Ryś, I Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999.

Spitzer S., Najjaśniejszy Pan Cesarz i Król nasz Franciszek Józef I, Księgarnia G. Gebethnera i Ska, Krakow 1905.

Opublikowane

2023-04-28

Numer

Dział

Articles