Long Way to the 2014 Istanbul Convention: Its Role and Significance

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.13215

Słowa kluczowe:

physical violence, intimate relationship, human rights, legislation, Istanbul Convention

Abstrakt

This article investigates the historical aspects of physical violence in intimate relationships. The primary purpose is to illustrate the legal aspects and emotional dynamics of physical violence in intimate relationships, focusing on differences in perspective of various historical eras. We analyzed the Istanbul Convention, which represents a base document for preventing physical violence in domestic environments. In addition, we have analysed curriculum in kindergarten. We have discovered that the topics from the Istanbul Convention are incorporated in the kindergarten.

Bibliografia

Amangelidyevna Seitkasimova Z., Status of Women in Ancient Greece, »Open Journal for Anthropological Studies« 3 (2019) 2, pp. 49–54.

Bučar Ručman A., Nasilje in mladi, Novo mesto 2004, Klub mladinski kulturni center.

Butler S., Spousal Abuse in Fourteenth-Century: What can we learn from the Coroners’ Rolls?, »Florilegium« 18 (2001) 2, pp. 61–78.

Cartwright M., HYPERLINK, “https://www.ancient.eu/article/927/” Women in Ancient Greece. Ancient History Encyclopedia, 2006, https://www.ancient.eu/article/927/ (10.11.2022).

Council of Europe, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, »Council of Europe Treaty Series« 210 (2011).

Filipčič K., Nasilje v družini, Ljubljana 2002, Bonex.

Gostečnik C., Cvetek R., Pate T., Simonič B., Valenta T., Repič Slavič T., The Imapct of Early Aggression on Late Development, »The Person and the Challenges« 9 (2019) 2, pp. 169–191.

Hardwick J., Early Modern Perspectives on the Long History of Domestic Violence: The Case of Seventeenth‐Century France, »The Journal of Modern History« 78 (2006) 1, pp. 1–36.

Horvat D., Nasilje nad ženskami v okviru človekovih pravic, in: Š. Veselič, D. Horvat, M. Plaz (eds.), Priročnik za delo z ženskami in otroci z izkušnjo nasilja, Ljubljana 2014, Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, pp. 51–73.

Hozjan D., Konceptualiziranje socialne kohezivnosti v šolskem polju, in: B. Borota, M. Cotič, D. Hozjan, Z. Ljubov (eds.), Social cohesion in education, Horlivka 2011, Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages, pp. 35–45.

Kanduč Z., Družina in nasilje: nasilje družine in nasilje v družini, »Revija za kriminalistiko in kriminologijo« (2000) 1, pp. 11–20.

Kerrigan M., Stara Grčija in Sredozemlje, Ljubljana 2002, Cankarjeva založba.

Kerrigan M., Stari Rim in Rimsko cesarstvo, Ljubljana 2002, Cankarjeva založba.

Kovač J., Učenje psihosocialnih veščin ob pojavu fizičnega nasilja v partnerskem odnosu, in: N. Ličen, M. Mezgec (eds.), Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc, Ljubljana 2018, Znanstvena založba Filozofske fakultete, pp. 333–348.

Kjellström A., Domestic violence in the Middle Ages: an anthropological analysis of sex specific trauma in five Scandinavian skeletal materials, in: E. Regner (eds.), From Ephesos to Dalecarlia. Reflections on body, space and time in medieval and early modern Europe, Stockholm 2009, The Museum of National Antiquities, pp. 145–160.

Leskošek V., Antić Gaber M., Selišnik I., Filipčič K., Urek M., Matko K., Zaviršek D., Sedmak M., Kralj A., Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Ljubljana 2013, aložba Aristej, pp. 35–50.

Levinson D., Family violence in cross-cultural perspective. Washington 1989, Sage Publication.

López Malero R., Kako so živeli Grki, Ljubljana 1994, EWO.

Minozzi S., Fornaciari, G., Bianchi, F., Pantano, W., Catalano, P., Treatment of women in Ancient Rome: Contribution of Paleopathology To the Reconstruction of Violence, »Journal of Biological Research« 85 (2012) 1, pp. 250–251.

Podreka J., Characteristics of Intimate Partner Femicide in Slovenia, »Annales: Series Historia et Sociologia« 29 (2019) 1, pp. 15–26.

Wieben C., As Men Do with Their Wives: Domestic Violence in Fourteenth-Century Lucca, »California Italian Studies« 1, (2010) 2, pp. 1–13.

Witzke S., Violence against Women in Ancient Rome: Idology versus Reality, in: G. G. Fagan, W. Riess (eds.), The Topography of Violence in the Greco-Roman World, Ann Arbor 2015, University of Michigan Press, pp. 248–274.

Opublikowane

2023-09-29

Numer

Dział

Articles