Implications of Reductive Anthropology for Religion (The perspective of Catholic personalism in Poland at the turn of the 20th and 21st Centuries)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.14103

Słowa kluczowe:

God, man, faith, anthropology, atheism, religion

Abstrakt

Experiencing the drama of being internally conflicted, postmodern people move away not only from God and religion, but also from the nature of other people. And yet, man cannot exist in an ideological or religious vacuum. This article reflects on the anthropological roots of the negation and affirmation of God and religion. The truth about religion is inextricably linked to the truth about man, and the question of perceiving man as a religious being is one of the important issues of philosophical anthropology.

Bibliografia

Aldridge A., Rynek, Warszawa 2006.

Balthazar H., Teodramatyka, t. 1, Prolegomena, transl. M. Mijalska, M. Rodkiewicz, W. Szymona, Kraków 2005.

Bartnik Cz., Personalizm, Lublin 1995.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.

Bochenek K., Zjawisko laicyzacji w społeczeństwie ponowoczesnym, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” 1 (2019), pp. 77–87.

Bochenek K., Mordka C., Stala J., If there is no Religion – L. Kołakowski’s Defence of the Sacred. Part 1, “The Person and the Challenges” Volume 12 (2022) Number 2, pp. 5–17.

Cattaneo P., Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie?, transl. E. Łukaszyk, Kraków 2008.

Copleston F., Historia filozofii, t. VII, Warszawa 1995.

Copleston F., Historia filozofii, t. IX, Warszawa 1991.

Copleston F., Religia i filozofia, transl. B. Stanosz, Warszawa 1978.

Dawkins D., Hitchens H., Czterej jeźdźcy apokalipsy. Jak zaczęła się ateistyczna rewolucja?, Wydawnictwo CiS, Stare Groszki 2019.

Filozofia współczesna, ed. Z. Kuderowicz, t. I, Warszawa 1990.

Frankl V., Homo patiens, Warszawa 1971.

Galarewicz J., Człowiek jest wspólnotą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kęty 2002.

Galarewicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.

Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej, transl. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001.

Heller M., Nauka i teologia – niekoniecznie na jednej tylko planecie, Copernicus Center, Kraków 2019.

Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze, eds. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Toruń 1997.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987.

Jan Paweł II, Fides et ratio, in: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 2, Kraków brw., pp. 823–920.

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 2000.

Kołakowski L., Bóg nam nic nie jest dłużny, transl. I. Kania, Kraków 1994.

Kołakowski L., Horror metaphysius, transl. M. Panufnik, Res Publica, Warszawa 1990.

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, transl. by T. Baszniak, M. Panufnik, Cracow 1988.

Kowalczyk S., F. Nietzsche i jego proklamacja śmierci Boga, “Zeszyty Naukowe KUL” R. XIII (1970) nr 3 (51), pp. 27–34.

Kowalczyk S., Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1986.

Krąpiec M., Kim jest człowiek, in: Wprowadzenie do filozofii, Lublin 1992, pp. 141–206.

Luijpen A., Fenomenologia egzystencjalna, transl. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1972.

Mariański J., Wargacki S.A., Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, “Uniwersyteckie czasopismo socjologiczne KUL” 17 (2016), pp. 14–21.

McInerney P., Wstęp do filozofii, transl. R. Matuszewski, Warszawa 1998.

Metz J., Teologia wobec cierpienia, transl. J. Zychowicz, Kraków 2008.

Ritzer J.G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2004.

Smith J., Doświadczenie i Bóg, transl. D. Petsch, Warszawa 1971.

Solomon R., Higgins K., Krótka historia filozofia, transl. N. Szczucka-Kubisz, Warszawa 1997.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Suchodolski B., Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963.

Taylor Ch., Źródła współczesnej tożsamości, in: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, ed. K. Michalski, transl. A. Pawelec, Kraków 1995, pp. 9–21.

Tischner J., Polski młyn, Kraków 1991.

Whitehead A.N., Religia a nauka, in: Drogi myślących, eds. M. Heller, J. Życiński, Kraków 1983, pp. 37–48.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin 1994.

Zdybicka Z., Człowiek i religia, Lublin 1978.

Zdybicka Z., Problem tak zwanej śmierci Boga, in: Aby poznać Boga i człowieka. Część pierwsza – o Bogu dziś, ed. B. Bejze, Warszawa 1974, pp. 133–152.

Zdybicka Z., Religia i religioznawstwo, Lublin 1988.

Zięba S., Człowiek stał się człowiekiem, in: Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka, ed. K. Moskal, Lublin 2018, pp. 41–50.

Życiński J., Bóg postmodernistów, Lublin 2001.

Życiński J., Medytacje sokratejskie, Lublin 1991.

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Articles