Searching for Human Dignity: The Anthropological Dimension of Moral Teachings of Benedict XVI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.14104

Słowa kluczowe:

teachings of Benedict XVI, anthropology, human, dignity, permissivism, morality, Church

Abstrakt

Shaping the Christian vision of moral life, Pope Benedict XVI referred to the anthropology centred around the Biblical vision of man. The first and fundamental thesis of the revealed anthropology is the truth about the dignity of a human person. Nevertheless, in today’s world one can observe certain symptoms of the lack of respect for self-dignity and dignity of other people. Being aware of this fact, in his teachings, Benedict XVI pointed out the value of human dignity; he promoted it and presented a genuine vision of personal dignity. Man and his dignity was the first principle, “so to say heart and soul” of the moral teachings of Pope Benedict XVI.

Bibliografia

Benedykt XVI – J. Ratzinger, Odkryć oblicze Boga, Pol. trans. W. Sapalski, Wydawnictwo “M”, Kraków 2006.

Benedykt XVI, «Caritas» wyraża troskę Kościoła o potrzebujących. Przemówienie wygłoszone do uczestników 19. Zgromadzenia Ogólnego «Caritas Internationalis» (Watykan – 27 maja 2011), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 32 (2011), no. 7, pp. 37–39.

Benedykt XVI, Aborcja nie rozwiązuje problemów społecznych. Przemówienie wygłoszone do włoskiego Ruchu Obrony (Watykan – 12 maja 2008), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 29(2008), no. 6, pp. 41–42.

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska “Verbum Domini”, Wydawnictwo “M”, Kraków 2010.

Benedykt XVI, Bogactwo miłosierdzia i dobroci Boga. Rozważanie wygłoszone przed modlitwą “Regina caeli” (Watykan – 11 kwietnia 2010), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 31 (2010), no. 6, pp. 48–49.

Benedykt XVI, Chrystus dla was stał się ubogim. Orędzie na Wielki Post 2008 roku (Watykan – 30 października 2007), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 29 (2008), no. 2, pp. 4–8.

Benedykt XVI, Człowiek to coś więcej niż kombinacja informacji genetycznych. Przemówienie wygłoszone do uczestników XV Zgromadzenia Zwyczajnego Papieskiej Akademii «Pro Vita» (Watykan – 21 lutego 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30 (2009), no. 4, pp. 30–32.

Benedykt XVI, Elementarz Josepha Ratzingera – Benedykta XVI dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy, ed. M. Zawada, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.

Benedykt XVI, Encyklika “Caritas in veritate”, Wydawnictwo “Biblos”, Tarnów 2009.

Benedykt XVI, Encyklika “Deus caritas est”, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2006.

Benedykt XVI, Encyklika “Spe salvi”, Wydawnictwo “Biblos”, Tarnów 2007.

Benedykt XVI, Eutanazja jest fałszywą odpowiedzią na dramat cierpienia. Rozważanie wygłoszone przed mdlitwą “Anioł Pański” (Watykan – 1 lutego 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30 (2009), no. 4, p. 43.

Benedykt XVI, Godność osoby i prawa człowieka to kwestia centralna. Przemówienie wygłoszone do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (Watykan – 4 maja 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30 (2009), no. 7–8, pp. 54–55.

Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy« dies natalis» świętego proboszcza z Ars (Watykan – 16 czerwca 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30(2009), no. 7–8, pp. 3–8.

Benedykt XVI, Nie przechodźcie obojętnie wobec cierpienia. Przemówienie wygłoszone na zakończenie Drogi Krzyżowej na Plaza de Cibeles (Madryt – 19 sierpnia 2011), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 32 (2011), no. 10–11, pp. 15–16.

Benedykt XVI, Pozytywny rozwój społeczny powinien przywrócić godność człowiekowi i jego pracy. Homilia wygłoszona na zakończenie XXV Krajowego Kongresu Eucharystycznego (Ankona – 11 września 2011), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 32 (2011), no. 10–11, pp. 31–33.

Benedykt XVI, Radość wiary, Pol. trans. M. Romanowski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012.

Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów. Homilia wygłoszona podczas czuwania modlitewnego (Watykan – 8 lipca 2006), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 27 (2006), no. 9–10, pp. 14–16.

Benedykt XVI, Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich. Przesłanie do uczestników spotkania rodzin w ramach VI Światowego Spotkania Rodzin w stolicy Meksyku (Watykan – 18 stycznia 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30 (2009), no. 3, pp. 22–24.

Benedykt XVI, Rodzina wspólnotą pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2008 roku (Watykan – 1 stycznia 2008), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 29 (2008), no. 1, pp. 25–28.

Benedykt XVI, Świat nie jest czymś, co się posiada, by rabować i wykorzystywać. Audiencja generalna. (Watykan – 6 lutego 2013), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 34 (2013), no. 3–4, pp. 43–45.

Benedykt XVI, Tajemnicze pragnienie Boga. Audiencja generalna (Watykan – 7 listopada 2012), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 34 (2013), no. 1, pp. 37–39.

Benedykt XVI, Ten, kto broni Boga, broni człowieka. Przemówienie wygłoszone do Kolegium Kardynalskiego, Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu (Watykan – 21 grudnia 2012), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 34 (2013), no. 2, pp. 28–32.

Benedykt XVI, Uczmy się przeżywać z Chrystusem cierpienia życia duszpasterskiego. “Lectio divina” dla duchowieństwa diecezji rzymskiej (Watykan – 18 lutego 2010), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 31 (2010), no. 5, pp. 24–28.

Benedykt XVI, Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2011 roku (Watykan – 1 stycznia 2011), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 32 (2011), no. 1, pp. 4–11.

Benedykt XVI, Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju. Orędzie na 45 Światowy Dzień Pokoju 2012 (Watykan – 8 grudnia 2011), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 33 (2012), no. 2, pp. 4–8.

Benedykt XVI, Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2009 roku (Watykan – 1 stycznia 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30 (2009), no. 1, pp. 3–8.

Benedykt XVI, Życie ma wielką wartość, nawet kiedy jego piękno przysłania tajemnica cierpienia. Orędzie na XVII Światowy Dzień Chorego 2009 roku (Watykan – 2 lutego 2009), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 30 (2009), no. 3, pp. 7–8.

Buller L. J., Godność osoby ludzkiej wymiarem podmiotowości człowieka w gospodarce, “Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 15 (2012), pp. 49–57.

Cieślik D., Nienaruszalność życia ludzkiego w nauczaniu Benedykta XVI, “Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 35 (2015), pp. 209–219.

Franciszek, Między godnością i transcendencją. Przemówienie w Parlamencie Europejskim (Strasburg – 25 listopada 2014), “L’Osservatore Romano” (Pol. ed.) 35 (2014), no. 12, pp. 9–13.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Christifideles laici”, Wydawnictwo “Pallottinum”, Poznań 1989.

Jan Paweł II, Encyklika “Evangelium vitae”, Wydawnictwo “M”, Kraków 1995.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo “Pallottinum”, Poznań 1994.

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja dotycząca niektórych problemów bioetycznych “Dignitas personae”, Wydawnictwo, “Biblos”, Rzym 2008.

Mazurek F. J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

Proniewski A., Benedykta XVI perspektywa dialogu miłości Stwórcy ze stworzeniem, “Studia Teologii Dogmatycznej” 7 (2021), pp. 14–164.

Ratzinger J. – Benedykt XVI, Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, Pol. trans. J. Merecki, Wydawnictwo “Salwator”, Kraków 2006.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Pol. trans. Z. Włodkowa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym “Gaudium et spes”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo “Pallottinum”, Poznań 2002, pp. 526–606.

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Articles