Education for Responsible Freedom in the Teaching of Karol Wojtyła – John Paul II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/pch.14105

Słowa kluczowe:

responsible freedom, education, Karol Wojtyła – John Paul II

Abstrakt

The purpose of this article is an attempt to show, based on selected excerpts from the works of Karol Wojtyła – John Paul II, the specificity of education oriented towards discovering the truth about a man as a worthy, free and responsible being, in need of upbringing. The performed analyses make it possible to see in responsible freedom, the axiological category and the basic attributes of human existence in its relation to the essence of education, the mature humanity of a person and the present day. They indicate the unquestionable value of the message of Karol Wojtyła -John Paul II, in this regard.

Bibliografia

Gołębiewska I., Kryzys odpowiedzialności pedagoga, “Wychowawca” 10 (2013), p. 16.

Jan Paweł II, Encyclical Veritatis splendor – O podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, 6 VIII 1993.

Jan Paweł II, Encyclical Sollicitudo rei socialis – Z okazji 20. rocznicy ogłoszenia encykliki Populorum progressio, 39 XII 1987.

Jan Paweł II, Encyclical Centesimus annus w 100. rocznicę encykliki Rerum novarum, 1 V 1991.

Jan Paweł II, Encyclical Evangelium vitae – O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, 25 III 1995.

Jan Paweł II, Familiaris consortio – Posynodalna adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 22 XI 1981.

Jan Paweł II, Encyclical Fides et ratio – o relacji między wiarą a rozumem, 14 IX 1998.

Rynio A., Wychowanie do odpowiedzialności. Zarys teorii i praktyki pedagogiki integralnej, Lublin 2019.

Starnawski W., Pedagogia osoby Jana Pawła II. Interpretacja egzystencjalna, Warszawa 2020.

Sztaba M., Jan Paweł o wolności jako darze i zadaniu w życiu społecznym, https://www.niedziela.pl/artykul/8200/Jan-Pawel-II-o-wolnosci-jako-darze-i (29.05.2021).

Wojtyła K., Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym 1991.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960, 1982, 1986.

Wojtyła K., Odpowiedzialne rodzicielstwo, Watykan 1995.

Wojtyła K., Perspektywy człowieka – integralny rozwój a eschatologia, “Colloquium Salutis” – Wrocławskie Studia Teologiczne 7 (1975), pp. 133–145.

Wojtyła K., Problem teorii moralności, in: B. Bejze (ed.), W nurcie zagadnień posoborowych, vol. 3, Warszawa 1969, pp. 217–250.

Wojtyła K., Przed sklepem jubilera, in: K. Wojtyła, Tutte opere letterarie, Milano 2001, pp. 762–870.

Wojtyła K., Rodzicielstwo a “communio personarum”, “Ateneum Kapłańskie” 84 (1975) no. 1, pp. 17–31.

Wrońska K., Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły, Kraków 2000.

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Articles