Kontakt

Adres

Annales Canonici

Wydział Prawa Kanonicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
+48 12 428 44 55, +48 12 370 86 13
annales@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

ks. Piotr Kroczek
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Email: piotr.kroczek@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl