Kontakt

Annales Canonici

Wydział Prawa Kanonicznego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
+48 12 428 44 55, +48 12 370 86 13
annales@upjp2.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. Piotr Kroczek

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe