Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Piotr Kroczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

Sekretarz redakcji

ks. dr Daniel Klimkiewicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Piotr Majer, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

Rada naukowa

prof. Chiara Minelli, Uniwersytet w Bresci, Wydział Prawa, Italy

prof. Stanislav Přibyl, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach, Wydział Teologiczny, Czechia

Prof. Andrej Saje, Uniwersytet Lublański, Wydział Teologiczny, Slovenia

prof. Miroslav Konštanc Adam, Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, Wydział Prawa Kanonicznego, Italy

Prof. Pietro Antonio Bonnet, Uniwersytet w Teramo, Wydział Prawa, Italy

prof. František Čitbaj, Preszowski Uniwersytet w Preszowie, Grekokatolicki Wydział Teologiczny, Slovakia

prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

prof. Janusz Kowal, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, Wydział Prawa Kanonicznego, Italy

prof. Józef Krukowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

prof. Joaquín Llobell, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Wydział Prawa Kanonicznego, Italy

dr Tomasz C. Machalski, Seminarium św. Cyryla i Metodego, United States