Kontakt

Adres

Semina Scientiarum

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, I piętro, pok. 203
semina.scientiarum@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

Kamil Trombik
p.o. redaktora naczelnego • Editor-in-Chief a.i.
Email: kamil.trombik@gmail.com

Wsparcie techniczne

Bolesław Karcz
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl