Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Współredaktorzy

 1. dr inż. Roman Krzanowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska
 2. dr Łucja Farnik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki, Polska

Sekretarz redakcji

 1. mgr Anna Sarosiek, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Rada naukowa

 1. dr Robert Janusz, Akademia Ignatianum, Wydział Filozoficzny, Polska, Polska
 2. dr Guido Noto La Diega, Queen Mary University of London, Wydział Prawa, Zjednoczone Królestwo
 3. dr Peter Mlynarcik, Instytut Tomasza z Akwinu, Słowacja
 4. prof. dr hab. Michał Heller, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
 5. dr Helena Durnova, Uniwersytet Masaryka, Wydział Matematyki, Czechy

Recenzenci

 1. prof. dr hab. Wojciech Załuski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 2. dr hab. Andrzej Koleżyński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Polska
 3. dr hab. Jerzy Dadaczyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska
 4. ks. dr hab. prof. UPJPII Grzegorz Hołub, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska
 5. dr Stepan Ivanyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, Polska
 6. dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 7. dr Halina Ślesak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Polska
 8. dr Magdalena Senderecka, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 9. dr Łukasz Mścisławski, Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Polska
 10. dr Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Polska
 11. dr Mateusz Hohol, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska
 12. dr Robert Piechowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska
 13. dr Jakub Gomułka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska
 14. dr Adam Workowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska, Polska