Zespół redakcyjny

Ostatni zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Milena Cygan

Współredaktorzy

dr inż. Roman Krzanowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

dr Łucja Farnik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki, Poland

Sekretarz redakcji

mgr Anna Sarosiek, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Rada naukowa

dr Robert Janusz, Akademia Ignatianum, Wydział Filozoficzny, Polska, Poland

dr Guido Noto La Diega, Queen Mary University of London, Wydział Prawa, United Kingdom

dr Peter Mlynarcik, Instytut Tomasza z Akwinu, Slovakia

prof. dr hab. Michał Heller, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

dr Helena Durnova, Uniwersytet Masaryka, Wydział Matematyki, Czechia

Recenzenci

prof. dr hab. Wojciech Załuski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Poland

dr hab. Andrzej Koleżyński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Poland

dr hab. Jerzy Dadaczyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

ks. dr hab. prof. UPJPII Grzegorz Hołub, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

dr Stepan Ivanyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, Poland

dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Poland

dr Halina Ślesak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Poland

dr Magdalena Senderecka, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr Łukasz Mścisławski, Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Poland

dr Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Poland

dr Mateusz Hohol, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Poland

dr Robert Piechowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

dr Jakub Gomułka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Poland

dr Adam Workowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Polska, Poland