Kontakt

Adres

Semina Scientiarum

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, I piętro, pok. 203
semina.scientiarum@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

Milena Cygan
redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Email: milena.cygan@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl