Kontakt

Semina Scientiarum

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Filozoficzny
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, I piętro, pok. 203
semina.scientiarum@upjp2.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Milena Cygan

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe