„Magiczna moc pigułki”, czyli o farmakologizacji seniorów

Teresa Zbyrad

Abstrakt


„Magiczna moc pigułki”, czyli o farmakologizacji seniorów. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenie, jakie niesie farmakologizacja promowana i propagowana przez współczesną reklamę. Grupą narażoną są także seniorzy, którzy w sposób szczególny poszukują wszelkich metod nie tylko usprawniających ciało, ale i podtrzymujących witalność przedłużającą młodość. Seniorzy stają się siłą napędową gospodarki. Toteż wiele racji kryje się w określeniu „srebrna ekonomia”. Jako potencjalni odbiorcy reklam seniorzy mają realną możliwość decydowania o utrzymaniu się danego produktu na rynku farmaceutycznym. Jednak z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo samoleczenia pod wpływem reklamy oraz w wyniku deficytu geriatrów. Treść artykułu skupia się wokół problemów generowanych przez wspierany reklamą proces farmakologizacji życia. Artykuł koncentruje się na problemach generowanych przez reklamę farmakologicznego wsparcia życia.


Słowa kluczowe


seniorzy; tabletki; reklama; medykalizacja; farmakologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hodor J., Osteoporoza: niełatwa profilaktyka i leczenie, http://pulsmedycyny.pl/2581631,33509,oste-

oporoza-nielatwa-profilaktyka-i-leczenie (13.02.2008).

Kałduńska D., Farmakologizacja społeczeństwa, http://wiecjestem.us.edu.pl/farmakologizacja-spoleczenstwa (04.09.2013).

Kornas K., Czy leki „podkręcające” mózg są naprawdę skuteczne?, http://www.focus.pl/artykul/czy-leki-podkrecajace-mozg-sa-naprawde-skuteczne?page=2 (05.12.2015).

Nowakowski M., Nowakowska L., Medykalizacja starości. Dylematy i zagrożenia, w: Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Łódź 2010, s. 206–218.

Ostrowska A., Kobiety 50+ w Polsce. Między wyzwaniami społecznymi a możliwościami zdrowotnymi, „Studia Socjologica. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 7 (2015) 1 (Ciało w przestrzeni społecznej. współczesne problemy i wyzwania socjologii medycyny, red. T. Zbyrad), s. 97–114.

Piątkowski W., Lecznictwo niemedyczne w społeczeństwie pluralistycznym. Wybrane aspekty socjologiczne, w: Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, red. J. Barański, W. Piątkowski, Wrocław 2002, s. 235–242.

Słońska Z., Nowe oblicza medykalizacji: redefinicje i marginalizacja promocji zdrowia, w: Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, red. Piątkowski W., Płonka- Syroka B., Wrocław 2008.

Słońska Z., Socjologia a promocja zdrowia, w: A. Ostrowska, Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie, analizy, Warszawa 2009, s. 283–309.

Steuden S., Okła W., Czynniki sprzyjające podnoszeniu jakości życia w sytuacji choroby, w: Jakość życia w chorobie, red. S. Steuden, W. Okła, Lublin 2006, s. 195–208.

Supruniuk B., Zawadzka J., Projekt socjalny „Seniorze nie jesteś sam”, Olsztyn 2017.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Propozycja modelu oraz wyniki badania antydyskryminacyjnego. Synteza, Warszawa 2017.

Szewczyk K., Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Warszawa–Łódź 2001.

Wieczorkowska M., Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, „Przegląd Socjologiczny” 61 (2012), s. 31–56.

www.politykazdrowotna.com (02.11.2017).

Zbyrad T., O potrzebie badań w zakresie socjologii medycyny, „Zeszyty Naukowe” (2010) 2, s. 9–20.
Copyright (c) 2018 Teresa Zbyrad