Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Współredaktorzy

  1. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska
  2. dr hab. Robert Nęcek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska
  3. dr hab. Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska
  4. dr hab. Antoni Świerczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Redaktor językowy (język polski)

  1. dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Redaktor językowy (język angielski)

  1. Ph.D. Teresa Wojcik, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Villanova University, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Redaktor statystyczny

  1. dr hab. Paweł Ulman, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Koordynator baz danych

  1. dr Wojciech Mleczko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Polska