Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

+ dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Współredaktorzy

prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

dr hab. Robert Nęcek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

dr hab. Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

dr hab. Antoni Świerczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Redaktor językowy (język polski)

dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Redaktor językowy (język angielski)

Ph.D. Teresa Wojcik, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Villanova University, United States

Redaktor statystyczny

dr hab. Paweł Ulman, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Sekretarz redakcji

dr Katarzyna Drąg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Rada naukowa

dr hab. Małgorzta Duda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Doc. PhDr. Tomas Hangoni, Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Slovakia

dr hab. Piotr Kroczek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Prawa Kanonicznego, Poland

Prof. Arturo Lavalle, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Italy

prof. dr hab. Janusz Mastalski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

prof. dr hab. Wojciech Misztal, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Prof. PhDr. Peter Olekšák, Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovakia

dr hab. Elżbieta Osewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Humanistyczny, Poland

Prof. dr Ulrich Pätzold, Technische Universität Dortmund, Institut für Journalistik, Germany

Doc. PhDr. Gabriel Pala, Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Slovakia

prof. dr hab. Walery Pisarek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Nauk Społecznych, Poland

Prof. Marco Rimanelli, Leo University, Department of Social Studies, United States

Prof. Dr. Stephan Sting, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissenschaften, Austria

PhD, Prof. ThDr. Stanislav Vojtko, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Slovakia