Kontakt

Studia Socialia Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Nauk Społecznych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, III piętro, pok. 301
+48 12 370 86 01
ssc@upjp2.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Katarzyna Drąg

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe