Kontakt

Adres

Textus et Studia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
wh@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr Marek Hałaburda
Sekretarz redakcji • Editorial Assistant
Email: wh@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Bolesław Karcz
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl